Finantsinspektsiooni seaduse järgi peab nõukogu liikmel olema laitmatu eri- ja ärialane reputatsioon ning finants- või avaliku sektori asutuse juhtimiseks vajalikud kogemused. „Nii Veiko Talil kui Valdur Laidil, kelle nõukogu liikme volitused lõppesid augustis, on kahtlemata nii vastav reputatsioon kui pikaajaline tippjuhi kogemus. Avaliku info põhjal on kaheldav, et Hannes Veskimäe vastab nõukogu liikmele esitatavatele nõuetele. Finantsinspektsiooni nõukogu liikmete sobivuses ja reputatsioonis ei tohi olla mingit kahtlust, " märkis Sutt.

Seetõttu soovib Sutt Helmelt teada, millise valikuprotsessi tulemusel jõuti nimetatud kandidaatideni ning kes ja kuidas hindas nende sobivust nõukogu liikme rolli täitmiseks. Samuti palub ta välja tuua, milline on kandidaatide kogemus tippjuhina era- või avalikus sektoris ning milline on nende reputatsioon ja millist valdkondlikku kompetentsi nad tooksid Finantsinspektsiooni nõukokku.

Kirjalikule küsimusele vastamiseks on rahandusministril kümme tööpäeva.

Eesti Ekspress kirjutas eile, et Helme teeb valitsusele ettepaneku nimetada Finantsinspektsiooni nõukogu liikmeteks Mai Palmipuu ja Hannes Veskimäe.

Vandeaudiitor ja Juristide Liidu president Palmipuu pole avalikkuses tuntud. Küll aga on seda varem Hansapangas ja Nordea Eesti filiaalis töötanud Veskimäe, kes lahkus pangandusest vägeva pauguga.

Ekspress kirjutas kevadel, et mitmes suures pangas kehtib Veskimäele lausa mitteametlik uksekeeld ehk teda ei võeta neis jutule.

Ühe suure kommertspanga juht puhkeski Veskimäe kandidatuurist kuuldes naerma, see tundus talle niivõrd uskumatu. Mis sest, et pankurite seas on liikunud viimasel ajal kõlakad, et Helme kavatseb seoses Finantsinspektsiooni nõukoguga ootamatut sammu. Samas on pankurid saanud sõnumi, et Helme liigutusest ei tasu ka liiga leili minna.