Kolm aastat tagasi väljastas linn ehitusloa projektile, mille kohaselt peaks 2021. aasta lõpuks kerkima Merivälja teele rohkem kui 5000-ruutmeetrine erihaigla-ärihoone. Haiglaruumid peaksid enda alla võtma ligi 4000 ruutmeetrit. Ehitisel peaks olema kolm korrust, millest üks asub maa all.

Tänavu juulis taotles aga krundil toimetav ehitusfirma Rand & Tuulberg linnalt uut ehitusluba. Uue taotluse järgi jääks ära maa-alune korrus ning haiglaplokk asenduks bürooruumidega. Kuna selline plaan ei käi kokku kinnistu detailplaneeringuga, lükkas linn taotluse tagasi.

Augustis alustati platsil ehitustöödega.

Linn läks platsi kontrollima Pirita mahitusel

Ettepaneku kontrollida Merivälja tee 33 kinnistul toimuvat tegi ametile Pirita linnaosa valitsus.

Linn käiski septembri lõpus objekti vaatlemas ning tuvastas, et krundil toimub ehitustegevus, mille käigus ei rajata ettenähtud maa-alust korrust. Korruse rajamiseks pole ka ettevalmistusi tehtud, leidis Tallinna linnaplaneerimise amet.

Amet suhtles seepeale ehitusfirmaga,, kuid sai enda sõnul selgitusi, mis läksid vastuollu tehtuga.

„Ehitaja on valiku ees, kas ta teeb nüüd ehituse käigus muudatusi, et ehitustööd vastaks ehitusprojektile, või siis taotleb erihaigla-ärihoone projekteerimise aluseks oleva detailplaneeringu muutmist,” ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. “Valik on ehitaja käes.”

„Kui ehitusettevõtja kinnitab, et ehitustööd toimuvad kinnistul 24. aprillil 2017 väljastatud ehitusloaga kinnitatud ehitusprojekti alusel, siis on vastuoluline esitada uus ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga olukorras, kus ehitustööd kinnistul juba käivad. Ehitusettevõtja niisugune tegevus näitab, et ehitusprojektile mittevastavast ehitamisest ollakse teadlik ning teadlikult jätkatakse omavoliliste ehitustöödega,” sedastas Liinat ettekirjutuse teksti.

Ettevõtja süüdistustega ei nõustu

Kinnistusraamatu andmetel kuulub Merivälja tee 33 kinnistu Merivälja Realestate OÜ-le.

Merivälja Realestate OÜ juhatuse liige Tõnu Kõuhkna kinnitas, et hetkel on linnavalitsus ettekirjutusega ehituse peatanud. Kõuhkna sõnul aga toimusid ehitustööd vastavalt kehtivale ehitusloale. Rohkem Kõuhkna olukorda kommenteerida ei soovinud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid