Tehingu lõplikuks mahuks kujunes 273 miljonit eurot. Võttes arvesse ostuhinna 19 miljoni eurost allahindlust, kasvas LHV Panga laenuportfell tehingu tulemusena 254 miljoni euro võrra ja Danske Bankilt võeti üle 346 ärikliendi, 252 korteriühistu ja 80 avaliku sektori kliendi teenindamine. Soetatav krediidiportfell sisaldab 56% osas kohalikele omavalitsustele antud laenusid. Tänaseks on kõik ülevõetud klientide sõlmitud ja kehtivad krediidilepingud, kõik muud laenuportfelliga seotud dokumendid ja kliendiandmed Danske Banki poolt LHV Pangale üle antud. Käitisega koos võttis LHV Pank üle ka ühe töötaja töölepingu.

Danske Bank ja LHV Pank teavitasid kõiki tehingusse puutuvaid kliente nende lepingute üleminemisest ja informeerisid muudatustest ka seotud isikuid, koostööpartnereid ja seotud kindlustusseltse. Klientide jaoks on üleminek tehtud võimalikult mugavaks ning automaatseks, refinantseerimisprotsessi ei pea kliendid läbima. Laenudega seotud hüpoteegid vormistatakse LHV nimele ning klientidele sellega seoses täiendavaid kulusid ei kaasne. Liisingulepingute puhul on liisinguandjaks ja liisingueseme omanikuks nüüd LHV Pank.

"Krediidiportfelli ja klientide LHV-sse üle toomine läks sujuvalt. Meil on hea meel, et selle tehinguga saame alustada 678 uue kliendi teenindamist ja tegutseme selle nimel, et neil oleks meie pangas hea olla. Kutsume uusi kliente tutvuma ka teiste LHV poolt pakutavate teenustega ja pakume neile igakülgset tuge," kommenteeris LHV Panga juhatuse liige Kadri Kiisel.

Tehingu lõpuleviimist võib pidada LHV jaoks oluliseks verstapostiks. 2020. aasta augusti lõpu seisuga ulatus LHV Panga laenuportfell 1839 miljoni euroni. Käitise omandamisega kasvas LHV Panga laenuportfell aga ligikaudu 14% ja ületas esimest korda 2 miljardi euro piiri.

Tehingu rahastamiseks osales LHV septembris Euroopa Keskpanga TLTRO III programmis ning kaasas sealt 200 miljoni euro ulatuses finantseerimisvahendeid. Ülejäänud tehing finantseeritakse juba varem kaasatud kohalikest hoiustest. Keskpanga poolseid finantseerimisallikaid on plaanitud kasutada ajutiselt ning pikemas perspektiivis on eesmärk asendada enamik finantseeringust kohalike hoiustega. Keskpanga vahendite kasutamine toob kaasa raha laenamise Euroopa Keskpanga poolt pakutavatest programmidest, mille tagatiseks on osa avaliku sektori laenuportfellist. Samas on keskpanga poolt nõutavad intressid oluliselt madalamad isegi hoiuse intressidest.

Alates tehingu vormistamisest on portfellist lisanduv kasum suurusjärgus 4,0 miljonit eurot aastas. Tehing parandab LHV Panga omakapitali tootlust (ROE) aastas keskmiselt 0,4 protsendipunkti võrra. Tehinguga kaasnev allahindlus kajastatakse tuludes läbi intressitulu üle portfelli eluea. Kui laenulepinguid soovitakse olulises osas muuta või lõpetada, kajastatakse lepinguga seotud allahindlus tuludes samal hetkel.

Tehingu puhul tuleb alguses arvestada provisjonide moodustamise, tagatiste ümberregistreerimise ja muude ühekordsete kuludega.