Finantsteenuse klient täna tihtipeale ei tea, kuhu pöörduda probleemi või vaidluse korral. Meil on olemas lepitusorgan kindlustusteenuste valdkonnas ja tarbijavaidluste komisjon, lisaks pöördutakse finantsinspektsiooni poole," ütles rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross. „Puudu on aga üks ühtne koht, kuhu inimene või ettevõtja saab kohtuväliselt pöörduda, kui ta ei suuda finantsteenuse osutajaga vaidluses kokkuleppele jõuda."

Rahandusministeerium pakub selleks välja kolm mudelit:

1. Finantsteenuste ombudsmani loomine finantsinspektsiooni juurde, mis lahendaks finantsteenustega tekkinud vaidlusi ja kuhu saaksid pöörduda kõik.

2. Turuosaliste erialaliitude juures tegutsevad finantsteenuste osutamisega seotud vaidluste lahendamise lepitusorganid.

3. Juba tegutsev komisjon Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis, mis lisaks tarbijavaidlustele menetleks ka ettevõtjate kaebusi.

Konsultatsiooni eesmärgiks on välja selgitada milline mudel on vaidluste lahendamiseks kõige tõhusam ja kiirem, tagades ühtlasi selle, et otsused on läbipaistvad ja menetlusprotsess erapooletu. Sobiv mudel peab olema ka taskukohane ja kättesaadav võimalikult paljudele klientidele.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid