Juristide sõnum on siin selge ja ühene - aegunud ning alusetuid nõudeid ei tule tasuda. Kui inimene pelgab juristi jutule minna või peab seda liialt kulukaks, siis alusetu ning aegunud nõude teeb kindlaks ka inkassorobot, kes abistab inimesi tasuta.

HUGO.legal juristid on 3,5 aastaga lahendanud 37 000 kaasust ning nendest 10 300 on seotud võlgnevustega. Suurimaks probleemiks on vastutustundetult tegutsevad kiirlaenufirmad, kes ei kontrolli piisava põhjalikkusega inimese maksevõimet ning võlarattasse sattunud inimesele antakse uusi laene eelnevate laenude kustutamiseks. Edasi hakkavad võlgnevusi sisse nõudma inkassofirmad, kes pahatihti kõrvalkuludega liialdavad ning võlgnevuse mitmekordistavad.

HUGO.legal meeskond ehitas Eesti esimese robotjuristi 2 aastat tagasi just inkassonõuetega võitlema. Tänaseks on inkassorobot aidanud aegunud, tõendamata või liiga kõrgete kõrvalnõuetega nõudeid vaidlustada ligi 1,3 miljoni euro ulatuses. Robot abistab inimesi tasuta ning selle kasutamine on lihtne - vasta roboti küsimustele ning vestluse lõpuks genereerib robot ametliku dokumendi inkassole edastamiseks, mille tulemusena peab inkasso nõude summat vähendama või alusetust nõudest loobuma.

HUGO.legal peajurist Erki Pisuke ennustab lähitulevikus võlgnike hüppelist kasvu ning soovitab inimestel nõu pidada võlanõustaja või juristiga. "On selge, et eriolukorra suurem mõju alles jõuab meieni, kuna paljud inimesed on kaotanud sissetuleku, kuid võetud finantskohustused tuleb sellegipoolest tasuda. See aga tähendab, et kohustuste täitmiseks ning eluks vajaliku hankimiseks tuleb raha hakata laenama. Tänane praktika näitab, et juristi või võlanõustaja jutule tullakse alles siis kui seisud on juba halvad ning kohustusi mitmete laenufirmade ees. Minu selge soovitus on oma ala spetsialistidega nõu pidada võimalikult varajases faasis, kus hea nõu võib olukorra halvenemise päästa. Meie juristid abistavad inimesi riigi toetusel 2 tundi tasuta ning selle ajaga peaks lihtsamad probleemid ka juba lahenduse leidma," sõnas Pisuke.

Pisuke lisab, et kõige rohkem on probleeme just inkassode nõuetega, kuna pahatihti sunnitakse inimesi tasuma ka aegunud ning alusetuid nõudeid. "Kahjuks on nii, et Eestis ükski seadus ega määrus ei keela inkassodel aegunud või alusetuid nõudeid sisse nõuda ja üldjuhul tehakse seda seni, kuni inimene murdub ja tasub või kuni sekkub jurist või kohus. Fakt on aga see, et aegunud ja alusetute nõuete puhul puudub tasumise kohustus," lisas Pisuke.

HUGO.legal meeskond on tänaseks ehitanud 3 robotjuristi: inkassorobot aitab aegunud ning alusetute nõuete korral, elatisabirobot aitab koostada hagiavalduse kohtule esitamiseks ning töövaidlusrobot koostab korrektse avalduse töövaidluskomisjonile. Kõik robotjuristid abistavad inimesi tasuta.

Robotjuristid on leitavad aadressil.