Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts sõnas 2020. aasta konkurentsivõimelisimaid ettevõtteid kommenteerides: „Igal aastal üllatab konkurentsivõime edetabeli kõrge koht paljusid ettevõtjad, kes ei osanud sellist tunnustust oodata. Tihti aetakse enda asja ning saavutatud edu ja selle märkamine jääb tagaplaanile.” Ta lisas, et just seetõttu on eriti tähtis, et märkame ettevõtteid, kes arendavad meie majanduskeskkonda ja kelle saavutatavad tulemused on eeskujuks teistele. „Veelgi enam, tugev konkurents sunnib meie ettevõtteid rohkem pingutama ja aitab kaasa mitte ainult koduturu arengule, vaid võimaldab ettevõtetel edukalt siseneda ka välisturgudele,“ ütles Palts.

„Konkurentsivõime edetabeli võitjad on tõsised ja tublid Eesti ettevõtted, nende finantsjuhtimine hoitakse korras ning töötajad saavad motiveerivat palka. Heade tulemuste taga on aastatepikkune pühendunud töö ning nad oskavad hinnata oma kliente ja koostööpartnereid. Samuti reageeritakse kiiresti turul toimuvatele muutustele ja ollakse innovaatilised,” ütles Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing ning lisas: „Konkurentsivõime edetabeli võitmiseks ei piisa ühest välgatusest, ettevõte peab olema mitmekesiselt tugev ja sellise tulemuse saavutab järjepideva ning stabiilse hea tööga.”

Eesti konkurentsivõimelisimad ettevõtted 2020 tegevusvaldkonniti on järgmised:

 • CLEVERON AS, tööstus ja energeetika;
 • LIVIKO AS, toiduainetööstus;
 • BALTIC AGRO AS, hulgikaubandus;
 • SELVER AS, jaekaubandus;
 • TALLINK GRUPP AS, transport ja logistika;
 • SPACECOM AS, teenindus;
 • LYDIA HOTELL OÜ, turism ja toitlustus;
 • MERKO EHITUS AS, ehitus;
 • KAPITEL AS, kinnisvara;
 • TAVID AS, finantsvahendus;
 • TELIA EESTI AS, side, kommunikatsioon ja IT;
 • TORNATOR EESTI OÜ, põllumajandus, kalandus ja metsamajandus;
 • SYSTEMTEST OÜ, arhitektuur ja projekteerimine.

Valdkondlikud ülevaated on leitavad SIIT.

Ettevõtete konkurentsivõime edetabeli koostamise eesmärk on aidata kaasa Eesti ettevõtete konkurentsivõime kasvule ja koos sellega kogu Eesti majanduse kiiremale arengule. Edetabel toob esile kõige edukamad ettevõtted. See on edukatele ettevõtetele hea võimalus enda tutvustamiseks avalikkusele ja selle kaudu oma konkurentsipositsiooni edasiseks kindlustamiseks. Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabeli ajalugu ulatub aastasse 2003.

Tehniliste arvestuste ja edetabelite koostamisega abistab Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI), tehes koostööd Lausanne´i Juhtimise Arendamise Instituudiga. Konkurentsivõime edetabelites tuuakse välja ettevõtted, kes vastavad metoodikas ettenähtud tingimustele ja kellel oli augustiks 2020 esitatud äriregistrile 2018. ja 2019. aasta majandusaasta aruanded. Konkurentsivõime edetabelite arvutusteks võeti äriregistrist soovi avaldanud ettevõtete kohta järgmised andmed: müügitulu, puhaskasum, tööjõukulud, omakapital ja aasta keskmine töötajate arv.

Lisaks arvutas EKI ettevõtjate eelnimetatud andmete alusel välja mitmeid olulisi näitajad: müügitulu muutumine võrreldes eelmise aastaga, kasumi muutumine võrreldes eelmise aastaga, omakapitali rentaablus, keskmine tööjõukulu ühe töötaja kohta aruandeaastal kuus, tootlikkus ühe töötaja kohta aastas, loodud lisandväärtus (selle metoodika puhul kasum + tööjõukulu).

Konkurentsivõime edetabel on osa Eesti suurimast ettevõtluskonkursist, mida korraldavad üheskoos kolm organisatsiooni: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja Tööandjate Keskliit. Konkurentsivõime edetabeli võitjad suurettevõtete ning mikro-, väike- ja keskmiste ettevõtete arvestuses kuulutatakse välja 8. oktoobril.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid