Tunnustamise eesmärk on tõsta esile tublisid õpetajaid ja ka teisi inimesi, kes panustavad ettevõtlusõppesse oma põhitöös või muude kohustuste kõrvalt. Ettevõtlusnädal on hea aeg mõelda, kuidas tänada asutuste, ettevõtet, ettevõtjaid ja spetsialiste, kes aitavad hea koostööpartnerina muuta ettevõtlusõpet eluliseks ja praktiliseks. „Märkame neid, kes loovalt ja inspireerivalt aitavad kaasa sellele, et meie noored julgeks ette võtta ja oleks oma ettevõtmistes edukad, samuti oskaks ka vigadest õppida. Toome tegusaid noori teistele eeskujuks. Igaüks saab anda oma panuse, et parimad ettevõtlikud ja ettevõtlusõppe õpetajad ning edendajad pälviksid teenitud tunnustuse ning et nende põnevatest ettevõtmistest ka teised rohkem teada ja õppida saaks," sõnas programmijuht Kristi Ploom.
Tiitliga Aasta ettevõtlik õppur tunnustatakse õpilas- ja/või üliõpilasfirmat ja/või ettevõtlusõppes moodustatud meeskonda, kes on ettevõtlusõppes saavutanud silmapaistvaid tulemusi.

Tiitliga Aasta ettevõtlusõppe edendaja tunnustatakse meeskonda, organisatsiooni või asutust, kes on märkimisväärselt panustanud ettevõtlusõppe arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.

Tiitliga Aasta ettevõtlik õpetaja tunnustatakse ettevõtluse või muu aine õpetajat või õppejõudu, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.

Tiitliga Aasta ettevõtlusõppe mentor tunnustatakse ettevõtjat või ettevõtlikku töötajat, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.

Tiitliga Ettevõtlusõppe programmi aasta tegija tunnustatakse isikut, kes on silmapaistvalt panustanud ettevõtlusõppe programmi tegevustesse ja arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.