Eksperdiabi 15 teadusasutuselt ja 3500 teadlaselt


Vaja on häid ideid, aga ka õigeid koostööpartnereid – oma ala spetsialiste, kes suudaksid uuendusmeelse ettevõtja keerulised arendusküsimused viljakale teele juhtida. Kuidas neid tarku inimesi üles leida, kui Eesti ülikoolides ja teadusasutustes töötab üle 3500 teadlase? Just selleks, et viia ettevõtja kiiresti ja lihtsalt kokku õigete teadlastega, lõid kuus Eesti ülikooli koostöövõrgustiku Adapter.

Adapteri võrgustikku kuulub praegu 15 Eesti ülikooli ning teadus- ja arendusasutust. See tähendab head ülevaadet Eesti teaduskompetentsist, millega võimalikke arendusküsimusi lahendada. Teadusasutustevahelise koostöövõrgustikuna on Adapter ainulaadne – on ju ülikoolid omavahel konkurendid. Omakasupüüdmatult ja üksteist austades töötab Adapter ettevõtluse konkurentsivõime suurendamise ja hea ettevõtluskeskkonna nimel.

Üks päring, mitu vastust


Ühe päringuga on võimalik pöörduda kõigi Adapteri partnerite ehk 15 teadusasutuse poole korraga. Päringu esitamine on kõigile tasuta ja vastus saabub viie tööpäeva jooksul. Samuti saab Adapteri lehel tutvuda teadusasutuste pakutavate teadusteenuste, toetusvõimaluste ja täienduskoolitustega.

Ülikoolide ja ettevõtete vahelise suhtlus- ja koostööbarjääri ületamiseks korraldavad Adapteri partnerid igal aastal koostööfestivali, kus teadlased tutvustavad, millega nad tegelevad ning kuidas saavad ettevõtjale kasulikud olla.

Lennukaid ideid!