1. oktoobrist hakkas kehtima majandus- ja taristuministri Taavi Aasa käskkiri otselendude piiramise kohta. Õiguskantsler Ülle Madise soovitas aga Eesti Turismifirmade Liidul pöörduda halduskohtu poole, et kontrollida selle õiguspärasust.

„Oleme pärast õiguskantsleri arvamust, et tegu on hea haldustava rikkumisega ja lõpliku hinnangu peaks andma halduskohus, pöördunud advokaat Marko Pikani poole ja palunud ette valmistada materjalid kohtusse pöördumiseks," ütles Pruuli