"Lihtsamalt öeldes - tegemist on kas lollide või lurjustega. Kumba kategooriasse eelnõu koostajad kuuluvad, ei oska täna veel öelda," ütles ta rahandusministeeriumi eelnõu kohta, mis sunniks vähemalt viie miljoni euro mahus hoiustega või vähemalt 3000 liikmega hoiu-laenuühistud taotlema pangalitsentsi. Panga tegevuslitsentsi taotlemiseks peab sissemakstud aktsiakapital olema vähemalt 5 miljonit eurot. "Aga me asume seda välja selgitama, avalikustama ja igal juhul absurdsele eelnõule vastu töötama, et see mitte kunagi seaduseks ei saaks," kinnitas Roos.

"Täna on küsimus selles, et konkreetne eelnõu sisuliselt muudab mõttetuks hoiu-laenuühistud kui oma liikmetele kuuluvad ühistulised organisatsioonid, piirab liikmete (kes samal ajal on või peaksid olema Eesti Vabariigi vabad kodanikud) iseotsustusõigust ja asendab selle jäiga ühistuvälise bürokraatiaga," lausus ta.

"Arstiteaduses tehakse experimentum in corpore vili, et välja selgitada ühe või teise võimaliku ravivõtte mõju võimalikult väikeste kahjudega. Kui rahandusministeerium ja selle juhtkond on veendunud, et nende välja pakutud eelnõu on õige, hea ja vajalik, soovitaksin mina valida antud juhul selleks "odavaks organismiks" eelnõu väljapakkuja ehk rahandusministeeriumi, asendades eelnõus sõna "hoiu-laenuühistu" sõnaga "rahandusministeerium" ja "liikmed" sõnaga "Eesti Vabariigi kodanikud" ja rakendada väljapakutud eelnõud rahandusministeeriumi ja seega kogu riigi rahanduse ja eelarve juhtimisel järgneva aasta jooksul," märkis ta.

"Kui rahandusministeeriumi juhtkonnal aasta pärast silm särab ja riigi rahanduse asjaajamistega on kõik korras, siis võib eelnõu ka hoiu-laenuühistutele vastu võtta. Küsige uuriva ajakirjanikuga ministeeriumi juhtkonnalt, kas neil oleks selleks julgust, sirget selga ja piisavalt mehemeelt?"