Rekordiline reserv, mis on võreldav 1994. aasta riigieelarve kogumahuga, loodi riigikogu kinnitatud lisaeelarvega, kui valitsuse juba olemasolevale reservile lisati veel 150 miljonit eurot määramata sihtotstarbega raha ning 79,9 miljonit eurot sihtotstarbeliselt COVID-19 vastu võitlemiseks.

joonis 1

Isikukaitsevahendite soetuseks ja nende transpordiks oli sellest 79,9 miljonist eurost planeeritud 50,4 miljonit, millest seni on kulutatud 33 miljonit eurot.

joonis 2

Riigikontrolli hinnangul tuleks edasiste otsuste tegemisel ja COVID-19-reservi kasutamisel vältida kulutusi, mis ei ole seotud koroonaviirusest põhjustatud probleemide lahendamisega. Riigikontrollil on kavas edaspidi jooksvalt uuendada teavet COVID-19-reservi kasutuse kohta ja jälgida, et COVID-19-reservist tehtavad kulutused oleksid seaduslikud ja sihipärased.

Riigikontroll leiab, et nii nagu kogu riigieelarve, peab ka valitsuse reservi kohta olema üldsusel ajakohane ja arusaadav info, kui palju ning milleks raha on kulunud. 2020. aasta riigi majandusaasta koondaruande auditi raames vaatab riigikontroll veel valikuliselt hangete korraldamist, lepingute sõlmimist, kaupade kättesaamist ja nende vastavust lepingutele, et selgitada, kas ostetud kaup ka tegelikult kohale jõudis.