Eestist ei tohi alates 18. maist avada lennufirmad Eestist lennuliine kõrge koroona haigestumisriskiga riikidesse. Hetkel on otselennud lubatud riikidest ja riikidesse, mille uute nakatumiste arv 100 000 elaniku kohta viimasel 14 päeval jääb alla Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse veebilehel kajastatud Euroopa Liidu kahekordse keskmise.

Tänase seisuga on Euroopa Liidu keskmine kahekordne nakatumisnäitaja 256,4 nakatumist 100 000 elaniku kohta. Valdava osa EL-i liikmesriikide nakatumisnäitaja jääb allapoole seda piiri – Eestil endal on näiteks 51,5 –, kuid siiski on kuus riiki, kuhu Eestist praeguses olukorras otselende toimuda ei saa.

Need on Andorra (1069,9), Tšehhi (374,6), Hispaania (307,0), Belgia (292,5), Holland (285,4) ja Prantsusmaa (257,2). Euroopa Liitu mittekuuluvate ja Eesti seisukohalt oluliste riikidena on punases ka Ukraina (124,1), Venemaa (86,6), Valgevene (54,5), Türgi (25,7) ja Aserbaidžaan (15,8).

Euroopa Liidust väljastpoolt on nakatumiste arvu põhjal otselende võimalik avada Norra, Šveitsi ja Islandisse ning riikidesse ja riikidest, mis on loetletud Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1. Praegu kuuluvad nende riikide hulka Austraalia, Gruusia, Jaapan, Kanada, Lõuna-Korea, Rwanda, Tai, Tuneesia, Uruguay ja Uus-Meremaa.

Ministeerium vaatab sihtriikid epidemioloogilise olukorra üle iga reede pärastlõunal ja avab või piirab marsruutide avamist vastavalt viiruse levikule. Reedel uuendatud riikide uute juhtumite loetelu jõustub kohe, st kui järgmisel päeval peaks lend toimuma reedel piirangu alla mineva riigi vahel, tuleb lennufirmal lend tühistada.

Valitsus on loonud erandid Varssavile, Kopenhaagenile, Frankfurtile, Riiale, Helsingile ja Londonile. Nende sihtkohtadega võib Eestist lennuliine avada, olenemata vastavas riigi viimase 14 päeva uutest nakatumise juhtudest.

Ühtlasi sõltub liinide avamine ka sihtriigi enda reeglitest. Nagu ka Eestis, kehtib teistes riikides riiki sisenemisel piirangud, millega tuleks enda reisi planeerimisel arvestada. Valitsus on toonud piirangu alt välja ka tellimuslennud, kuid endiselt kehtib sama nimekiri eeltoodud kolmandatest riikidest.

Muudatus on tehtud, et katta lennutranspordi vajadusi, kui on tegemist vältimatute erakorraliste juhtumitega. Kõik riiki sisenemise ja eneseisolatsiooniga seotud tingimused kehtivad ka tellimuslendudega seotud reisijatele.

Piirang hakkas kehtima 18. maist ning käskkirja järgi kehtib selle aasta lõpuni. „Me jälgime olukorda ning kui on vähegi võimalik see piirang varem lõpetada, siis seda me kindlasti ka teeme,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Piirangu edasist vajalikkust hindab valitsus jooksvalt, lähtudes epidemioloogilisest olukorrast.