Kevadel nägime tarneahelate katkestusi eelkõige Hiina-suunalises transpordis. Kuna Hiinal on tähelepanuväärne osa ülemaailmsetes tarneahelates, raputasid need tõrked valusalt globaalseid tarneahelaid, avaldades halba majanduslikku mõju kogu maailmale. Eriti tugeva löögi alla sattusid ettevõtted, kellel on Hiinaga tihedad majandussidemed, aga ka kogu tööstussektor tervikuna, kuna Hiina osakaal tööstussektori tarneahelates on märkimisväärselt suur. Häired tarneahelate toimimises ühes riigis või sektoris põhjustavad doominoefekti ka teistes riikides ja sektorites.

Pandeemia näitas selgelt kogu maailma sõltuvust Hiina tootmisest ja tarneahelatest. Viimaste kuude jooksul liikus olukord rahvusvahelises transpordis küll stabiliseerumise suunas, aga praegu, oktoobri alguses, oleme situatsioonis, kus mere- ja raudteetranspordi saadetiste tarneaeg on jälle oluliselt kasvanud, kuna paljud kaubaterminalid on ülekoormatud ja tühjad konteinerid on Hiinas defitsiitseks muutunud.

Lennutranspordis on olukord jätkuvalt keeruline. Kehtivate reisipiirangute tõttu liigub reisilennukeid vähe ja kuigi paljud neist on ümber ehitatud kaubalennukiteks, on lennuvedude nõudlus suurem kui pakkumine ja see mõjub negatiivselt lennutariifidele. Lisaks Aasia-suunalistele vedudele on keeruline ka Põhja- ja Lõuna-Ameerika-suunaliste lennuvedudega. Lootus on, et olukord paraneb, kui USA taastab inimeste vaba liikumise Euroopaga ja liinidele tuuakse tagasi rohkem reisilennukeid.

Kui viimastel aastakümnetel on tarneahelate juhtimisel keskendutud peamiselt optimeerimisele ja efektiivistamisele, siis praeguseks on see mõnevõrra muutunud. Oluliselt rohkem tähelepanu pööratakse riskide maandamisele. Kriisi mõjude taustal on ettevõtted asunud oma tarneahelaid üle vaatama ja otsima alternatiivseid tarnijaid, eesmärgiga vähendada tarnetega seotud riske ja muuta tarneahel mitmekesisemaks. Oma klientide hulgas näeme, et suured tootmisettevõtted on tavaliselt tarnijatega seotud pikaajaliste fikseeritud lepingutega, mistõttu pole tarneahelate ümbermängimine lihtne. Väiksemad ettevõtted saavad olla paindlikumad, paljud nendest on suutnud tarneahelad kiiremini ümber planeerida ja leidnud geograafiliselt lähemal asuvad tarnijad. Üldises ärijuhtimise kontekstis on tarneahela planeerimine muutunud olulisemaks kui kunagi varem - kliendid analüüsivad põhjalikumalt erinevaid võimalusi ja otsivad alternatiive.

Pikemas perspektiivis võib süveneda trend tootmise tagasitoomiseks Hiinast ja tarneahelate lokaalsemaks ümber mängimine. Samas ei ole see lihtne ülesanne. Näiteks hangivad suured elektroonikatootjad umbes kolmandiku vajaminevatest tootmiskomponentidest Hiinast, kaasa arvatud nende osade kokkupaneku. Analüütikute hinnangul võtab Hiinas paiknevate tootmisüksuste tagasitoomine kodumaale või selle lähedusesse mitu aastat. Tõsi on see, et tootmised liiguvad tarbijale lähemale, aga arvestama peab, et paljude tootmiste oluline ja kiiresti kasvav turg asubki Aasias. Seega deglobaliseerumisest kui drastilisest ülemaailmsest trendist veel siiski rääkida ei saa.