Täna toimus Tallinnas gaasituru aastakonverents, mis püüab kliimaneutraalsuse poole liikuvas maailmas leida fossiilkütustele alternatiivi nii transpordisektoris kui soojatootmises ning analüüsida eestimaise rohegaasi väljavaateid.

Päeva jooksul toimuvatele esitlustele ja aruteludele pani punkti kell 15.40 alabnud erakonna esindajate debatt, kus tulid muuhulgas arutlusele sellised küsimused nagu kui palju saab ja peab riik toetama taastuvenergia kütuste tootmist, tarnimist ja kasutamist, kas ja kuidas tagada energiajulgeolek ka tulevikus ning millal saabub aeg fossiilkütustest loobumiseks.

Paneelis osalesid Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond), Siim Kiisler (Isamaa), Erki Savisaar (Keskerakond), Robert Kiviselg (EKRE), Lauri Läänemets (Sotsiaaldemokraadid).

"Eesti nagu ka kogu Euroopa on võtnud suuna saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050, see tähendab vältimatuid muudatusi nii transpordisektoris kui soojatootmises ning senistele fossiilkütustele asenduse leidmist. Maagaas saab olla vahelüli uue põlvkonna rohekütustele üleminekul, kuid on oluline hakata juba täna otsima alternatiive ja analüüsima gaasi rohestamise võimalusi, sealhulgas biometaani ja vesiniku abil," ütles konverentsi eel majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Eesti Gaasiliidu juhatuse esimees Ants Noot sõnas, et juba täna on ettevõtted aktiivselt oma äristrateegiaid ümber kujundamas ning kohanevad uue olukorra ja riikide võetud saaste vähendamise kohustusega.

„Tänaseks on toimunud juba väga suur paradigma muutus gaasiturul tegutsevate ettevõtete seas, kus selgelt on võetud suund keskkonnasõbralikumate kütuste pakkumisele, võimaluste avardamisele, uute alternatiivkütuste tootmisele ja kasutamisele. Olgu selleks LNG meretranspordis, rohegaas autokütuste turul või tulevikus ka soojamajanduses,“ lausus Ants Noot.

Konverentsil tuleb arutlusele kaks suuremat teemaplokki – gaasikütuste tulevik transpordisektoris ning gaasi osakaal energiatarbimises laiemalt. Valdkonna minister, eksperdid, poliitikakujundajad ning ettevõtete esindajad püüavad leida vastuseid muuhulgas, kui suures ulatuses ja millistel tingimustel saab biometaan asendada maagaasi ning mida see keskkonnale tähendab. Ettekandeid ja arutelusid raamistavad EL ja Eesti võetud kliimaeesmärgid ning värsked valdkonna uuringud.

Gaasituru aastakonverents korraldasid Eesti Gaasiliit, Eesti Gaas ja Alexela. Päeva juhtis ning diskussioone suunas gaasiliidu tegevjuht Heiko Heitur. Gaasituru konverents koondas valdkonna ekspertide, mõtlejate, ettevõtjate ja avaliku sektori esindajate nägemuse ning värsked analüüsid.