Täitmiseks kohustuslikud saavad olla üksnes avaldatud seadused, seega on Riigi Teatajas seaduste ja määruste avaldamine õiguse kehtivuse eelduseks. Kuigi põhiseadus ütleb, et seadused jõustuvad kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, siis alati ei ole see tähtaeg piisav. „Avaldamise ja jõustumiseks vajaliku ajavahemiku määramisel tuleb arvestada, et normitäitjad saaksid piisava aja uute reeglitega arvestamiseks,“ selgitab Jüri Heinla.

Alates 2002. aastast ilmub Riigi Teataja ametlikult internetis. „Need inimesed, kel ei ole igapäevast juurdepääsu internetile, saavad Riigi Teataja kasutamisel abi rahvaraamatukogudest ja kohalikest omavalitsustest,“ märgib Jüri Heinla ning lisab: „Praegu on Riigi Teatajasse koondatud kogu oluline õigusteave: tõlked vene ja inglise keelde, kohtulahendid, Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite kokkuvõtted ja eelnõude menetlusteave.“

Põhiseaduse aasta sündmusi saab igal nädalal jälgida ka põhiseadus 100 veebilehel.

Projekt valmib Delfi ja justiitsministeeriumi koostöös.

Jaga
Kommentaarid