Reisipiiranguid on taas kehtestanud nii Läti Vabariigi valitsus kui ka teiste lähiriikide valitsused seoses halvenenud COVID-19 olukorraga Euroopas ning infektsiooninäitajate järjekordse tõusuga pea kõigis Euroopa riikides.

Tänaste plaanide kohaselt peatatakse hotelli tegevus kuni 2021. aasta kevadeni. Juhul, kui viirusolukord peaks paranema varem ja nõudlus majutusteenuse järele taastuma, vaadatakse praegune otsus üle ning hotelli tegevus taastatakse enne 2021. aasta kevadet.

Ajal, mil hotelli tegevus on ajutiselt peatatud, tegeletakse hotelli teenuste, kontseptsioonide ja protsesside parendamise ning uuendamisega, tagamaks, et pakutavad teenused vastaksid kõigile COVID-19-järgse maailma nõuetele. Lisaks kasutatakse järgnevaid kuid produktiivselt selleks, et leida ja välja töötada veelgi kestlikumaid ja keskkonnasõbralikumaid lahendusi veelgi säästlikuma majutusteenuse pakkumiseks tulevikus.

„Olukorras, kus kõikide hotellide täituvus meie riikides on juba mitmeid kuid järjest allapoole igasugust optimaalset taset ning kus reisipiirangud meie riikidesse reisimist taas takistavad, on võimatu hotellide opereerimist jätkata, tootes selle tegevusega igapäevaselt kahjumit," kommenteeris opereerimise peatamise otsust Tallink Hotelsi juhatuse liige Ave Svarts.

„Seetõttu oleme otsustanud kahjumi teenimise asemel oma hotelli tegevuse ajutiselt peatada ning oodata koroonatormi möödumist. Oleme enamuse oma töötajatest pidanud kollektiivsete protsesside kaudu juba koondama ning nüüd peame oma hotellihoone võimalikult suures ulatuses ja võimalikult väikeste kuludega järgmisteks kuudeks konserveerima, et suudaksime tänase turbulentse aja üle elada ning oma tegevust taasalustada niipea kui pandeemiaolukord seda võimaldab," lisas Svarts.

„Need kolleegid, kes ettevõttes jätkavad, tegelevad järgmised kuud sellega, et meie pakutavat uueks, COVID-19-järgseks maailmaks, millega me 2021. aastal silmitsi seisame, ümber hinnata ning viivad meie kontseptsioonid, ideed ja teenused vastavusse COVID-19-järgse maailma reisijate soovide ja ootustega. Tahame oma hinnatud külalistele pakkuda värskeid, ohutuid ja uude maailma sobivaid teenuseid kohe, kui uues maailmas piirid taas avatakse ning reisimine taastub," sõnas Svarts.

Tallinki neljast hotellist jäävad pärast 18. oktoobrit avatuks kaks hotelli Tallinnas - Tallink Spa & Conference hotell ja Tallink Express hotell. Tallink Hotelsi neljas hotell - Tallink City hotell - sulges ajutiselt oma uksed remondiks juba selle aasta suvel ning taasavatakse külastajatele järgmise aasta kevadel.

Tallink Hotels annab Tallink Hotel Riga opereerimise taasalustamisest teada esimesel võimalusel kui vastav otsus on ettevõttes vastu võetud.