Praegune kontserni võrguettevõte Elektrilevi jääb pakkuma ainult riigi poolt reguleeritud elektri jaotusvõrguteenust. Elektrilevi võrguteenuse klientidele uue ettevõtte loomine muudatusi kaasa ei too.

Äripäev kirjutab, et riigifirma samm lubab neil vältida elektriautode laadimisvõrgustiku Enefit Volt müüki, mida euroreeglid nõudsid.

Enefit Connecti loomise eesmärk on, et reguleeritud jaotusvõrguteenuse osutamine saaks keskenduda oma tugevusele ning vabal turuloogikal põhinevad teenused tooksid kliendile tänapäevasel tehnoloogial põhinevat uut väärtust.

„Elektrilevi jääb jätkuvalt pakkuma oma klientidele kvaliteetset ja mõistliku hinnaga elektri jaotusvõrguteenust, mida arendame aasta-aastalt edasi, muutes elektrivõrku ilmastikukindlamaks. Enefit Connect soovib tuua turule uusi kasulikke lahendusi, millest võidavad nii kliendid kui ka ühiskond laiemalt. Muudatuse abil saame säilitada ja juurde tuua uusi tooteid ja teenuseid, mida klient ootab, kuid mida reguleeritud ettevõttest peatselt pakkuda ei oleks enam saanud," selgitas Eesti Energia kontserni uue ettevõtte loomise põhjuseid juhatuse esimees Hando Sutter.

Enefit Connecti juhatuse esimeheks saab senise võrguettevõtte juht Jaanus Tiisvend. Ettevõtetel on läbipaistvuse tagamiseks eraldi nõukogud. Nõukogude rolliks on planeerida ettevõtte tegevust, korraldada juhtimist ja teostada järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

Jaanuarist alates Enefit Connecti juhi rolli võttev Jaanus Tiisvend on rahul Elektrilevi seniste saavutustega, kuid möönis, et vabaturuettevõttena on potentsiaali veelgi rohkemaks.

„Elektrilevi on elektritaristu kõrval asunud haldama tänavavalgustusvõrke, laadimisvõrku, internetivõrku ja osutama muid klientidele vajalikke teenuseid. Kõikide nende võrkude efektiivsest kooshaldusest on sündinud selge sünergia ja sellest tulenev hinnavõit on jõudnud otseselt ka meie klientideni. Võrguteenuse hind on langenud kolme aasta taguse ajaga võrreldes ligikaudu 20 protsenti. Oleme saanud ühiskonnale pakkuda teenuseid ulatuses, kuhu sellise mastaabiefektita jõutud ei oleks. Seda väärtust on oluline säilitada ja arendada," on Tiisvend kindel.

„Uues ettevõttes saame hoida ja võimendada klientidele ja ühiskonnale juba loodud kasu ning samas tuua mitmeid teisi uusi lahendusi, mida jaotusvõrk regulatsiooni järgi tulevikus pakkuda ei saaks. Lisaks tervet Eestit katvale elektriautode laadimistaristule võib näitena tuua akudel ja salvestustehnoloogial põhinevad erilahendused varustuskindluse tagamiseks või väiksemad mikrovõrgud. Need annavad kliendile hinnasäästu ja pakuvad uuel tehnoloogial põhinevaid lahendusi, mida kliendid ootavad. Meil on kompetents, võimekus ja soov neid pakkuda ka rahvusvaheliselt," lisas Tiisvend.

Elektrilevi jaotusvõrguteenuse klientide jaoks uue ettevõtte loomine muutusi kaasa ei too ning kliendid muudatusega seoses midagi tegema ei pea.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid