Juhtide ja meeskondade arengupartner ning uuringu korraldaja Signe Ventsel sõnas, et uuringut inspireeris läbi viima paljude juhtide arvamus, et persoonibrändiga tegelemine on pigem teisejärguline: „Rääkides meeskonnakoolitustel persoonibrändi vajalikkusest kuuleb alati palju erinevaid vabandusi, miks seda pole aega teha, miks see ikka pole oluline ja kas see ikka aitab konkurentsieelist luua. Uuringu tulemused kinnitavad aga fakti, et paljud juhid peavad seda väga oluliseks, lihtsalt on erinevus juhtide teadmiste ja tegutsemiste vahel."

Ventseli sõnul mõjutab tegevjuhi aktiivne ja positiivne sotsiaalmeedia kuvand otseselt ettevõtte mainet ning selle väitega nõustus ka 53,5% vastanutest, ning pigem olid väitega nõus 34,7% vastanutest. „Sellest järeldub, et kui me soovime, et meie töötajad oleksid tööandja brändi ja toote või teenuse soovitajad, siis tuleb esmalt juhil eeskuju näidata ning alles siis liigub mõtteviis ka meeskonda edasi," sõnas Ventsel ning lisas, et selline turundusviis on täna kõige mõjukam ja inimesed usaldavad täna persoonibrände oluliselt rohkem, kui reklaamiteksti kodulehel või pressiesindajat.

63,4% uuringule vastanud juhtidest olid veendumusel, et persoonibränd loob ettevõttele konkurentsieelise. Selle tulemuse teeb põnevaks asjaolu, et konkreetseid tegevusi persoonibrändi arendamiseks on teinud vaid 38,6% vastanud juhtidest, küll aga üle poole kõikidest vastanutest on mõelnud endast kui kaubamärgist. Uuringu tulemused kinnitavad, et tegevjuhi persoonibränd loob konkurentsieelise, kuid samas vaid vähesed juhid teevad selleks reaalseid samme. Nende ettevõtete juhid, kes persoonibrändi loomisesse investeerivad on nähtavamad, tuntud-teatud ja saavad värvata parimaid talente, ütles Ventsel.

Rahvusvahelisest Brandfogi sotsiaalmeedia uuringust tuleneb, et 78% töötajatest eelistab töötada ettevõttes, mille juhtkond kasutab aktiivselt sotsiaalmeediat. Võrdluseks, Eesti juhtidest on 22,8% selle väitega nõus ning 52,5% pigem nõus. Seetõttu on aktiivse sotsiaalmeedia omamine kasulik faktor ning see mängib rolli ka värbamistegevuses. „Sotsiaalmeedia on nagu virtuaalne konverents, mis on avatud 24/7 ja igal juhil on võimalus seal oma unikaalset lugu rääkida ning võimendada ettevõtte ja tööandja brändi. Eesti juhtides on sotisaalmeedias aktiivsed peamiselt IT valdkonna juhid, kellest võiks ka eeskuju võtta," sõnas Ventsel.

Uuringule vastajad tõid selge ja tugeva persoonibrändiga välja näiteks Kai Realo (Circle K Eesti), Erkki Raasuke(Luminor), Rain Lõhmus(LHV), Indrek Neivelt, Markus Villig (Bolt), Reet Aus ja Arno Kütti (Cleveron). Kõige enam toodi uuringus välja Mihkel Tammot (Rohetiiger, eelnevalt Estanc), Tarmo Noopi (A. Le Coq) ja Sämi Seppaneni (Elisa Eesti AS) peamiseks põhjuseks oma valdkonna kirglik eestvedamine. Avaliku sektori juhtidest mainiti Statistikaameti juhti Mart Mägit, tema tugevusena on välja toodud tema ekspertsust ning seda, et tänu temale on andmete esitamine ühiskonnas jõudnud täiesti uuele tasemele.

Ventsel rõhutas, et väljatoodud juhid on tugeva ja tuntud persoonibrändiga, kes on ka väga head stiilinäited sellest, kuidas ja mida saab läbi teadliku persoonibrändi arendamise luua. Juhti teatakse ja tuntakse mingi kindla valdkonna eestvedajana ning töötajad on uhked oma juhi üle, kes võtab sõna ja on nähtav, kandes samal ajal nendega sarnaseid väärtuseid. „Persoonibrändi arendamine ei ole ainult tähtis eraettevõtluses, vaid omab suurt tähtsust ka avalikus sektoris, sest kõik organisatsioonid peavad ühtemoodi turundama enda teenuseid, tooteid või sõnumeid ning olema nähtavad ka tööandjana," ütles Ventsel.

"Kui tunnen, et mõni teema on oluline või midagi võiks teisiti olla, siis ma ütlen selle alati välja. Ning tugev persoonibränd võimaldab mul nendes valdkondades luua muutusi, ilma persoonibrändita oleks see kindlasti raskem," sõnas oma persoonibrändi kirjeldades Mihkel Tammo ning lisas, et tema jaoks on erinevad sotsiaalmeediakanalid strateegilised tööriistad ning nendes tuleb olla sama autentne kui ka päriselus.

Eesti juhtide persoonibrändi uuringu tulemusi tutvustati Eesti Kaubandus-ja tööstuskoja juhtide klubi seminaril "Tegevjuhi persoonibränd", kus toimus ka paneeldiskussioon. Paneeldiskussioonis osalesid Kristjan Jasinski (Luminor), Mihkel Tammo (Rohetiiger), Kristel Uibo (Magusameistrid).

Eesti juhtide persoonibrändi uuringu viis läbi Signe Ventsel, Brandmoon OÜ. Uuringus osales 101 Eesti juhti, millest 27% olid tippjuhid, 29% väikeettevõtte juhid, 36% keskastmejuhid ning 8% esmatasandi juhid.