Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul soovib linn kaasava eelarvega elanikke rohkem mõtlema panna linnakeskkonna arendamisele ning anda neile täiendav võimalus uute ideede esitamiseks ja nende üle otsustamiseks. „Tallinna kaasava eelarvega saab järgmisel aastal igas linnaosas ellu viia projekti, mille linnaosa elanikud on ise välja pakkunud ja ise valinud. Kindlasti saab kaasava eelarvega leida lahenduse ka mõnele kitsaskohale ja selleks saab iga linlane anda oma panuse," selgitas Kõlvart. „Suurima omavalitsusena peame arvestama iga linnaosa eripäraga ning just seetõttu ootame ettepanekuid linnaosade lõikes. Selleks kaasame kohe alguses kaasava eelarve protsessi ka linnaosakogud ning kõige lõpus jõuab kaasava eelarve eelnõu linnavolikokku arutamiseks ja kinnitamiseks."

Igas linnaosas teostatakse üks projekt, mille maksumus on keskmiselt 100 000 eurot, ehkki linnaositi piirsummad erinevad sõltuvalt elanike arvule. Nii jaotatakse 75% kogusummast linnaosade vahel võrdselt ning 25% kogusummast jaotatakse proportsionaalselt, lähtudes linnaosa elanike arvust jooksva aasta 1. juulil.

Esitatavad projektid peavad vastama järgmistele tingimustele: ideed peavad mahtuma ettenähtud eelarve piiresse ja töid peab olema võimalus teostada 2021. aastal. Ühtlasi peab valmiv objekt olema avalikus kasutuses ja mõjuma positiivselt linnakeskkonnale.

Elluviidavad ideed selgitatakse välja hääletusel, kus saab osaleda vähemalt 14-aastane isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn. Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kahe endale meelepärase idee poolt oma elukohajärgses linnaosas.

Pärast hääletust reastatakse ideed linnaosade kaupa saadud häälte arvu alusel, alustades enim hääli saanud ideest. Hääletusel linnaosas enim hääli saanud idee viiakse ellu tingimusel, et hääletusel osalejate arv on linnaositi vähemalt: Kristiines, Nõmmel ja Pirital 500; Haaberstis, Mustamäel, Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas 1000 ning Lasnamäel 1500.

Kaasava eelarve ideekorjet plaanitakse alustada novembri keskel ja hääletuseni plaanitakse jõuda jaanuarikuu teises pooles. Kaasava eelarve kogusumma kinnitab linnavolikogu asjaomase aasta eelarve vastuvõtmisel.

Linnavalitsuses läbis kaasava eelarve eelnõu täna esimese lugemise, mis saadeti aruteluks ja ettepanekute esitamiseks linnaosakogudele ning seejärel jõuab eelnõu linnavolikokku.