2008. aastal kehtestas Tallinna linnavalitsus J. Smuuli tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, mille järgi võis alale ehitada kuni neljakorruselise kaubanduskeskuse koos kinosaaliga, kolm kuni 12-korruselist ja kolm kuni 14-korruselist büroohoonet.

Aastal 2020 ei soovi selles kohas kaubanduskeskust ja kino näha enam ei linn ega arendaja. Suure keskuse ja kõrgete büroohoonete asemel on plaanis ehitada märksa madalamad elu- ja ärimajad. Linna nõudmisel peab arendaja rajama ka erakooli või -lasteaia.

Tänavu oktoobris jõudis linnavalitsusse eelnõu, millega muudetakse Smuuli tee, Narva maantee ja Vana-Kuuli tänava vahele jääva ala maakasutuse otstarvet, et sinna saaks ehitada kuni 8-korruselised äripindadega korterelamud, kuni 6-korruselised korterelamud ja kuni 8-korruselised ärihooned.

Linnavalitsuse seletuskirjas märgiti, et kehtiva detailplaneeringu elluviimine on kaubanduspindade ülekülluse tõttu raskendatud ning ei ole linnaosa maakasutuse funktsioonide mitmekesistamise osas vajalik. "Linnaosas on juba valminud mitmed kaubanduspinnad ja -keskused ning mitmete olemasolevate keskuste laiendused. Eeltoodust tulenevalt võib pidada sobivaks selle piirkonna kavandamist elamu- ning äri-, kaubandus- ja teeninduspindadega alaks," märgiti kirjas.

Seletuskirjas toodi näiteks, et 2016. aasta andmete järgi on Tallinnas ühe elaniku kohta 0,92 ruutmeetrit kaubanduspinda. Helsingis oli see samal ajal 0,63 ja Riias 0,66 ruutmeetrit.