Väljaspool Euroopa Liitu ei tohi lennata Ukrainasse, Venemaale, Valgevenesse, Türki ja Aserbaidžaani.

Seejuures on Andorra nakatumiskordaja 1496,5. Tšehhis 660,8, Belgias 591,4 ja Hollandis 435,2. Kui sama tempo jätkub, siis võib ka Holland peagi nimekirjast kaduda.

„Viiruse leviku pidurdamiseks saame esmalt avada lennuliinid riikidega, kus viiruse levik on viimase 14 päeva statistika põhjal piisavalt väike. Edasi juba saame järk-järgult ühendusi taastama hakata," sõnas majandus- ja taristuminister Taavi Aas. "Samas peame Eestile majanduslikult oluliste sõlmpunktidega ühendused säilitama, et meie inimesed saaksid hädavajalikud lennud ette võtta, seetõttu oleme loonud ka erandeid," lisas Aas.

Hetkel on otselennud lubatud riikidest ja riikidesse, mille uute nakatumiste arv 100 000 elaniku kohta viimasel 14 päeval jääb alla Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse veebilehel kajastatud Euroopa Liidu kahekordse keskmise.

Euroopa Liidust väljastpoolt on nakatumiste arvu põhjal otselende võimalik avada Norra, Šveitsi ja Islandisse ning riikidesse ja riikidest, mis on loetletud Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1. Praegu kuuluvad nende riikide hulka Austraalia, Gruusia, Jaapan, Kanada, Lõuna-Korea, Rwanda, Tai, Tuneesia, Uruguay ja Uus-Meremaa.

Ministeerium vaatab sihtriikid epidemioloogilise olukorra üle iga reede pärastlõunal ja avab või piirab marsruutide avamist vastavalt viiruse levikule. Reedel uuendatud riikide uute juhtumite loetelu jõustub uue nädala esmaspäevast.

Valitsus on loonud erandid Varssavile, Kopenhaagenile, Frankfurtile, Riiale, Helsingile ja Londonile. Nende sihtkohtadega võib Eestist lennuliine avada, olenemata vastavas riigi viimase 14 päeva uutest nakatumise juhtudest.

Ühtlasi sõltub liinide avamine ka sihtriigi enda reeglitest. Nagu ka Eestis, kehtib teistes riikides riiki sisenemisel piirangud, millega tuleks enda reisi planeerimisel arvestada. Valitsus on toonud piirangu alt välja ka tellimuslennud, kuid endiselt kehtib sama nimekiri eeltoodud kolmandatest riikidest. Muudatus on tehtud, et katta lennutranspordi vajadusi, kui on tegemist vältimatute erakorraliste juhtumitega. Kõik riiki sisenemise ja eneseisolatsiooniga seotud tingimused kehtivad ka tellimuslendudega seotud reisijatele.

Piirang hakkas kehtima 18. maist ning käskkirja järgi kehtib selle aasta lõpuni. „Me jälgime olukorda ning kui on vähegi võimalik see piirang varem lõpetada, siis seda me kindlasti ka teeme," täpsustas Aas. Piirangu edasist vajalikkust hindab valitsus jooksvalt, lähtudes epidemioloogilisest olukorrast.