Tallink on ülilühikese etteteatamisajaga tõstnud hüppeliselt kaubavedude tasumäärasid Soome ja Rootsi suunal. Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni andmetel on hinda tõstetud kuni 50 protsenti, teatas EETL.

„Nii suure turuosaga laevandusettevõtte teenuse tasumäärade hüppeline tõus annab tugeva hoobi ehitusmaterjalitööstuse, aga laiemalt kogu Eesti tööstuse ekspordile," sõnas EETLi juhatuse esimees Meelis Einstein. „Kui täna tähendab see ekspordi muutumist ettevõtete jaoks kahjumlikuks, siis pikemas perspektiivis viib see ekspordimahtude marginaliseerumiseni," lisas Einstein.

Eesti ehitusmaterjalitootjatel ja paljudel teistel edukatel eksportijatel on Soomes, Rootsis ja Norras sõlmitud pikaajalised lepingud, mida pole võimalik muuta. Põhja-Euroopa riikidesse eksporditakse Eestist puittooteid, betoonelemente, metallkonstruktsioone, aknaid, uksi, klaasitooteid, müürikive, ehituskeemia tooteid jne. Toodete kogused on väga suured, näiteks eksporditakse Soome ja Skandinaavia suunal Eestis toodetavatest betoonseinaelementidest umbes 50 protsenti. EETLi liikmete eksport 2019. aastal oli üle 220 miljoni euro.

„Meie jaoks on kummaline, et Tallink ettevõttena, kes on saanud Eesti riigilt nii toetusi kui soodsatel tingimustel laenu, tegutseb nüüd Eesti riigi majandusarengule vastu," ütles EETLi tegevdirektor Enno Rebane. „Eeldame, et suurettevõtte riigipoolse toetamise tingimused peaksid olema pigem vastupidised. Meie arvamuse kohaselt peaks riigi toetus laevandusettevõtetele toetama laiemalt Eesti majanduse miinusest väljatulemist, sealhulgas taristu korrapärast toimimist ning ekspordile toe andmist," täiendas ta.

Suvekuudest alates on üldehitusmaterjalide tootmine juba hakanud olulises mahus vähenema, juulis-augustis on näiteks ehitusplokkide ja betoonelementide tootmine vähenenud eelmise aastaga võrreldes üle 30 protsendi.

„Peame arvestama, et ilma ekspordita võib see paljude ettevõtete jaoks tähendada tootmismahtude järsku vähendamist, hulga töökohtade kadumist, mis omakorda toob kaasa majanduse jahenemise tervikuna," lisas Einstein.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit palub leida valitsusel vahendid ehitusmaterjalitööstusele transpordi hinnatõusu leevendamiseks või kompenseerimiseks.

Tallink: hinnatõus ei puuduta kaubaveo suunitlusega laevu

Tallink Grupi juhatuse liige Kadri Land ütles, et muudetud hinnad ei puuduta kontserni kaubaveo suunitlusega laevu, vaid reisilaevu, mis veavad ka kaupa. „Samuti peab meenutama, et ajutiselt muudetud hinnad ei küündi ka hinnamuudatuse järel 2019. aasta keskmiste hindade tasemele, seega Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu reaktsioon on arusaadav, kuid sõnum ebatäpne," lausus Kadri Land.

Land tõi välja, et reisijate arv on vähenenud ja seetõttu on laevafirmadel kaks valikut - kas panna laevad seisma või vähendada oluliselt väljumiste sagedusi.

„Reisijate arvu vaadates piisaks tänases olukorras Tallinna ja Helsingi vahelisel liinil ühest laevast ja ühest väljumisest kummaski suunas päevas, kõikide operaatorite peale kokku. Kuna oluline on hoida kahe pealinna vahelist ühenduse sagedust kaubaveo vedamise eesmärgil, mis on ilma reisijateta reisilaevadele kahjumlik tegevus, siis tuleb piirangute ajaks ka muuta ülevedude hindu," selgitas Land.

„Kui Soome riik otsustab piirangute seadmise tõttu korvata laevandusettevõtetele tekkivad kahjud või kaovad täna kehtivad reisipiirangud viirusolukorra paranedes ning reisijate arvud taas tõusuteele pööravad, saab arusaadavalt taas hinnad tavapäraseks muuta," lisas Tallinki juhatuse liige.