SEB Life and Pension Baltic Eesti filiaali juht Triin Messimas ütles, et Eesti pensionisüsteem vajab selget tähelepanu, kuidas muuta süsteem kogujale kasumlikumaks. „Pensionisüsteemi reformimise eesmärk peaks esmalt olema inimeste rahalise kindlustunde tagamine tulevikus. See nõuab suuremat usku süsteemi toimimisse, selle stabiilsusesse ja jätkusuutlikkusse. Eelkõige kutsun osapooli üles arutama kogumis- ja väljamakselahenduste paindlikumaks muutmise aspekti," kommenteeris Messimas.

Messimase sõnul on küll oluline tagada pensionikoguja vabadus otsustada oma isikliku vara üle, aga samas tuleks inimestel endil võtta ka vastutus, kindlustamaks majanduslikult turvaline pensionipõlv.

Teisest sambast keegi enne 1. septembrit raha välja võtta ei saa

Messimas kutsub üles pensionikogujaid hoolikalt kaaluma, milline pensioniks valmistumise lahendus on kõige sobivam.

„Võitja ei ole see, kes 1. jaanuaril kõige kiiremini oma avalduse esitab, vaid see, kes võtab aja maha ning kaalub erinevaid võimalusi. Kuna II samba väljamakseid hakatakse avalduse esitanutele tegema alles 1. septembrist 2021, siis ei ole vaja otsusega kiirustada. Pensionisüsteemi reform pakub erinevaid kogujale kasulikke alternatiive, millega tasub end kurssi viia. Kõiki alternatiive ei saa kohe uue aasta alguses valida ja seetõttu ongi mõistlik oma otsusega oodata," selgitas reformi tagamaid Messimas.

Tuleb ka silmas pidada, et kui pensionireform jõustub, siis kaovad väljamaksepiirangud peaaegu täielikult. See teeb II sambast väga atraktiivse ja riigi doteeritud investeeringu, mida oleks nutikas maksimaalselt ära kasutada.

Tähelepanu nõuab teadlikkus pensionikogumisest

2019. aasta sügisel läbi viidud SEB kliendiuuring näitas, et kuigi inimesed mõistavad vajadust ise oma tulevik majanduslikult kindlustada, siis vaid pooled uuringus osalejatest möönsid, et nad on taganud endale pensioniaastateks finantspuhvri.

„Otsustamisvabadus oma tuleviku kindlustamisel eeldab esmalt head finantsteadlikkust, ülevaadet oma praegustest säästudest ning arusaama, kui suurt pensioni tulevikus soovitakse saada," ütles Messimas.