"Tervitan tänast riigikohtu otsust, millega saabus õigusselgus pensionireformi küsimuses. Tänan riigikohut põhjaliku ja läbimõeldud lähenemise eest ning tunnustan presidenti, et ta selle vaidluse algatas," ütles ta.

"Meie inimestele on kõige tähtsam see, et raha kogumine teises pensionisambas on nüüd vabatahtlik ja pensioni kogumiseks avanevad uued võimalused. Need, kes on oma seniste valikutega rahul, ei pea aga midagi tegema ning need, kes soovivad nüüd teise pensionisambaga liituda, saavad seda kindlasti veel teha," edastas Ratas. "Pensionifondide kõrvale tuleb pensioni investeerimiskonto, kus saab teise samba raha ise investeerida. Vajadusel saab teise sambasse kogutud raha välja võtta juba pensioni kogumise ajal ning pensioniikka jõudes on iga inimese enda otsustada, mil viisil kogutud raha kasutada. Otsustega ei pea aga kiirustama, sest uusi võimalusi saab kasutada kogu aeg."

"Toimetulek vanaduspõlves on Eesti inimeste põhiõigus ning on väga oluline, et selle tagamise viisid oleksid läbimõeldud ja selged. Tänane otsus annab selleks ühe teetähise, kuid kindlasti peame edasi töötama – see tähendab nii pensionitõusuks vahendite leidmist kui ka läbimõeldud samme teise samba reformi rakendamisel, et riigikohtu otsuses välja toodud ohukohad ei realiseeruks," lisas peaminister.