Kantar Emor on mõõtnud elanike hoiakuid II pensionisamba suhtes alates eelmise aasta detsembrist iga kuu. Teise sambaga jätkamist pooldavate elanike hulk pole selle aja jooksul oluliselt muutunud - olles pidevalt 50 protsendi lähedal.

Agregeeritud andmed, mis sisaldavad üle 8100 II sambaga liitunu arvamust, näitavad, et II sambaga jätkamist pooldavad rohkem noored, suurema sissetulekuga ja kõrgema haridusega elanikud. Erinevused sihtrühmade vahel on väga suured, näiteks alg- või põhiharidusega vastajate seas on II sambaga jätkajaid vaid umbes kolmandik vastajatest.

Kantar Emori käitumisteaduste juhteksperdi Heidi Reinsoni sõnul tuleb andmete tõlgendamisel arvesse võtta seda, et otsus puudutab tulevikku ja inimesed võivad oma käitumise ennustamisel olla liiga optimistlikud. Väga paljud (umbes viiendik inimestest) on endiselt äraootaval seisukohal ja ei ole oma seisukohta veel kujundanud. „Küsitlus toimus vahetult enne riigikohtu otsust, lähikuudel näeme, kuidas seaduse jõustumine ja ka rakendusliku poole täpsustused inimeste seisukohti kujundavad. Alahinnata ei tasu ka konteksti mõju, sest kindlasti hakkavad erinevad ettevõtted inimeste pensionirahale n-ö jahti pidama," kommenteeris Reinson.

Oktoobrikuises (küsitlustöö toimus 8.-14.10.20 veebiintervjuudena) uuringus osales 1026 Eesti elanikku vanuses 18-74 aastat.