Lisaks selgus tööandjate küsitlemisel, et suurem palgalangus jäi kevadesse ning järgmiste kuude jooksul ei kavatse enamik tööandjaid töötasu vähendada. Palgatõusu plaanib aga järgmisel kuuel kuul 20% tööandjatest, mida on siiski kaks korda vähem kui aasta tagasi samal ajal.

Värskest tööandjate küsitlusest selgus, et vaatamata tervisekriisist põhjustatud ebakindlale olukorrale tööturul, nähakse pea pooltes organisatsioonides (46%) võimalusi veel tänavu lisatööjõudu värvata.

„Kokkuvõtvalt näeme uuringu tulemustest, et pea pooled organisatsioonid on praegu valmis aktiivselt värbama, kolmandik kavatseb uuele aastale vastu minna olemasolevate töötajatega, 6% organisatsioonidest näeb vajadust hoopiski koondada ning ülejäänud ei ole veel lähikuude värbamisplaanide osas oma otsust langetanud," võttis tööandjate värbamisplaanid kokku CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

„Värbamisplaane pidavatest tööandjatest kavatseb suurem osa palgata uusi töötajaid lahkuvate töötajate asendamiseks ja/või hooajalistele töödele, kuid igal viiendal tööandjal (21%) on plaanis veel tänavu luua ka uusi töökohti," lisas Henry Auväärt.

Lisaks näitas uuring, et kui 2019. aasta sügisel kavandas järgneva kuue kuu jooksul palgatõusu 43% tööandjatest, siis tänavu vaid 20%. Lisaks plaanitakse 2% organisatsioonides taastada varasem palgatase ja rohkem kui pooled tööandjad (55%) kavatsevad jätta palgatasemed praegusega samale tasemele. Palgatõusu on enim loota spetsialistidel ja oskustöölistel, kõige vähem aga klienditeenindajatel, kontoriametnikel ja lihttöölistel.

„Näib et suurem palgalangus jäi 2020. aasta kevadesse, kuna enamik tööandjaid ei kavatse lähiajal palgatasemeid langetada," tõi uuringust välja Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. „Vaid 2% tööandjatest plaanib põhipalkade vähendamist, 2019. aasta sügisel plaanis palgalangust 1% vastajatest. Lisaks ei ole 21% organisatsioonidest veel palkade osas oma otsust langetanud."

Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee (www.cvkeskus.ee) ja sõltumatu uuringute agentuur Palgainfo Agentuur (www.palgainfo.ee) viivad kaks korda aastas läbi ühist tööandjate uuringut. Uuringu eesmärk on välja selgitada Eesti ettevõtjate hinnangud tööturu olukorrale ning toimunud ja plaanitavad palkade muutused. Uuringu esmased tulemused põhinevad 443 tööandja tagasisidel, kes annavad kokku tööd umbes 40 000 töötajale üle Eesti.