„Seis on selline, et äriregistris on nüüd see tehing registreeritud ja äriregistri kohaselt on Van Oord omandanud 30%-lise osaluse,” rääkis Saare Wind Energy juhatuse liige ja seni ettevõttes 50%-list osalust omandanud Veiko Väli Ärilehele. Kui veel kevadel käis jutt 20%-lise osaluse omandamisest, siis läbirääkimiste käigus tõusis hollandlaste osalus 30%.

Ühtlasi liitub lähipäevil ettevõtte seniste osanike Veiko Väli ja Kuido Kartau kõrvale – kellel oli viimastel andmetel kummalgi ettevõttes 50%-line osalus – ka Hollandi ettevõtte poolt veel kaks juhatuse liiget. Kuigi suve jooksul pidid Van Oordi esindajad tehingu lõpule viimiseks ka Eestisse tulema, siis koroonapandeemiast põhjustatud olukord seda ei võimaldanud. Nii viidi tehing lõpule virtuaalsel teel.

Väli sõnul muutus osaluse suurus vastavalt investeeringutele, mis Van Oord lähiaastal meretuulepargi keskkonnamõju hindamisea seotud uuringutesse panustab. „Praegu käib ettevalmistus selleks, et meil oleks kõik lepingud olemas, et me saaks kevadel aktiivselt pihta hakata,” lisas Saare Wind Energy juhatuse liige.

Osaluse omandamist 2015. aastast Saaremaa läänerannikust 10-27 kilomeetri kaugusele meretuuleparki arendama asunud Eesti ettevõttes, kinnitab oma kodulehel ka Van Oord. Ettevõtte sõnul võimaldab nende koostöö Saare Wind Energy’ga kiirendada Saaremaa meretuulepargi arendusprotsessi, kuna nad panustavad omalt poolt koostöösse nii rahaliselt kui ka teadmiste osas.

Nimelt on Van Oordi näol tegu avamereprojektide rajamisele keskendunud ehitusfirmaga, mil on palju kogemusi meretuuleparkide rajamisel erinevatele arendajatele, omanikele ja operaatoritele. Eestis teadupärast seni ühtegi meretuuleparki püsti pandud pole, ka puudub siin sellealane pädevus.

Samas rõhutab Van Oord oma pressiteates, et Saare Wind Energy näol on tegu partneriga, kes tunneb hästi kohalikke olusid ja teab, mismoodi keskkonnamõjude hindamise protsess Eestis välja näeb.

Saare Wind Energy ja Van Oord jõudsid koostöö osas kokkuleppele selle aasta jaanuaris. Koostöö sünnile aitasid kaasa nii Hollandi saatkond Eestis kui ka EAS-i välisinvesteeringute keskus. Eesti valitsus algatas meretuulepargi hoonestusloa menetluse selle aasta mais, pärast paariaastast vaidlust selle üle, kas arendajale ikkagi tohiks seda luba anda või mitte.

Saare Wind Energy meretuulepark on plaanitud Saaremaa läänerannikule 200 km² alale. Kui algselt oli plaanitud meretuulepargi koguvõimsuseks 600MW, siis viimastel andmetel võib see küündida üle 1000MW. Kui algselt oli meretuulepargi hinnanguline maksumus 1,7 miljardit, siis nüüd on see kahanenud 1,3 miljardi euro peale.

Eesti, Läti, Leedu, Poola, Taani, Saksamaa ja Rootsi sõlmisid 30. septembril Läänemere-äärsete riikide tuuleenergia deklaratsiooni, millega tihendatakse omavahelist koostööd. Van Oordi sõnul loob see lepe ka omalt poolt Saaremaa meretuulepargi rajamiseks soodsa keskkonna.