Viking Line teatab, et 9 kuuga on vähenenud palgakulud ja muud tööhüvitiste kulud. Suur osa Soome töötajatest töötas vähendatud palgaga, samuti Rootsis ja Eestis. Vähenesid kulud kaupadele ja teenustele ning muud tegevuskulud.

Kasumist sai kahjum

Viking Line'i kontserni konsolideeritud müük vähenes ajavahemikul 1. jaanuar - 30. september 59,5 protsenti 154,2 miljoni euroni. 2019. aasta samal ajal oli see 380,8 miljonit eurot.

Reisijatega seotud tulud vähenesid 64,3 protsenti 123,2 miljoni euroni (2019. aastal 344,7), kaubaveo tulud aga 29,7 miljonit eurot (2019. aastal 34,3). Müügi puhastulu oli 114,9 miljonit eurot (2019. aastal 279,6). Konsolideeritud tegevuskulud vähenesid 39,0 protsenti 148,7 miljoni euroni (2019. aastal 243,8).

Kolmandas kvartalis, 1. juulist 30. septembrini olid Viking Line'i kontserni konsolideeritud müügitulud 56,6 miljonit eurot (2019. aasta 1. juulist 30. septembrini 153,8 miljonit eurot). Ärikasum moodustas -7,8 miljonit eurot (2019. aastal 26,2)

Viking Line'i laevadega reisis jaanuarist septembri lõpuni 1 642 179 (4 897 632) inimest. Kontserni turuosa teeninduspiirkonnas oli ligikaudu 26,5 protsenti (32,2).

Viking Line'i kaubamaht oli 93 040 ühikut (100 026). Kontsern saavutas kaubaveo turuosa ligikaudu 17,0 protsenti (18,3). Sõiduautode turuosa oli ligikaudu 26,4 protsenti (32,6).

Viking Line'i tegevjuhi Jan Hansese kommentaar

Vahetulemusi mõjutasid tugevalt ettenägematud välistegurid ülemaailmse COVID-19 pandeemia näol, mis avaldas jätkuvalt mõju nii üksikisikutele, ettevõtetele kui ka turgudele. Kolmas kvartal algas juulis meie teeninduspiirkonnas reisipiirangute ulatusliku leevendamisega. Üksnes Rootsist Soome sisenevatele isikutele kehtis endiselt piirang, mis tõi kahjuks kontsernile kaasa olulisi negatiivseid tagajärgi. Sellest hoolimata olid kõik kontserni laevad juulis ja augustis kasutuses. Liiklus Helsingi-Stockholmi liinil oli küll suletud, kuid selle liini laevad sõitsid nii Tallinna ja Helsingi vahel kui ka tänavu käivitatud uuel kruiisimarsruudil Tallinn-Mariehamn-Helsingi.

Laevaliiklus häirus oluliselt augusti teisest nädalast, kui Soome ametivõimud teatasid rangemate karantiinireeglite kehtestamisest riiki sisenevatele reisijatele, peamiselt Rootsist. Reeglid varieerusid augustis ja neid leevendati septembris, nii et Rootsist lubati riiki siseneda. See periood kestis aga ainult kaks nädalat, pärast mida kehtestati piirangud uuesti. Kõik see koos võimude ebaselge ja ebajärjekindla suhtlemisega mõjutas augusti keskpaigast alates reisimist ja müüki. Septembri lõpus oli broneeringutes väike kasv, kuid sellele astus vastu reisipiirangute taaskehtestamine. Vaatamata piirangutele oleme jätkanud katkematut reisijate- ja kaubaveoteenust ning kindlustanud liikluse, mis on kestnud enam kui pool sajandit ja jääb püsima.

Kolmandas kvartalis jätkasime kulude korrigeerimist. Augustis ja septembris peeti Rootsis vastavalt Rootsi ja Soome tööseadusandlusele koostööläbirääkimisi eesmärgiga tõhustada kontserni Rootsi laeva Viking Cinderella maapealsete töötajate ja laevapere tööhõivet. Meie töötajad on kandnud tugevat koormat, kusjuures piiranguid ja kärpeid on rakendatud kõigis kontserni riikides. Imetlusväärne on olnud töötajate pingutus ja kaasatus lisatööde tegemisse.

Kolmandas kvartalis pidasime läbirääkimisi meie rahastajatega ning 15. oktoobril väljastas Soome valitsus riigigarantii täiendavatele laenudele kogusummas 38,7 miljonit eurot, mis võetakse osaliselt kasutusele järgmisel kuul ja mis tagavad meie likviidsuse.

Soome transpordiagentuur Traficom on algatanud ühistransporditeenuse hanke meie liinidel Tallinn-Helsingi, Turu-Mariehamn-Stockholm ja Mariehamn-Kapellskär. Viking Line kavatseb hankeprotsessis osaleda.