„Õnneks pole ükski tänavustest õnnetustest seotud raudteedel poseerimisega, kuid reaalne oht on selleks olemas,“ sõnas TTJA transpordiosakonna juhataja Heigo Saare.

„Näiteks on meieni jõudnud postitused, kus fotograafid jagavad klientidest raudteel tehtud fotosid või reklaamitakse ettevõtte tooteid pildiga, kus modell seisab keset raudteed. Taoline käitumine on vastuolus ohutu liikluskäitumise põhimõtetega. Raudteel pildistades või filmides paneb ennast teadlikult ohtu inimene, kes tegevust jäädvustab ning ka inimene, keda jäädvustatakse.“

Sageli unustatakse ära, et lisaks sõiduplaani järgi sõitvatele reisirongidele võivad raudteel liikuda ka kaubarongid ja raudtee eriveeremid. Samuti võib rong ootamatult läbi sõita ajal ja kohas, kus igapäevaselt rongid ei liigu.

Raudteeohutusega tegeleva MTÜ Operation Lifesaver Estonia juhatuse esimees Tamo Vahemets kinnitas, et organisatsioon on hakanud tavapärasemast suuremal hulgal pöördumisi raudteedel pildistamise ja filmimise osas.

„Üha sagedamini laekub minu postkasti märgukirju koos viidetega piltidele ja videodele raudteel poseerimise kohta. Teatajateks on nii meie enda tähelepanelik vabatahtlike raudteeohutussaadikute võrgustik kui ka meiega mitte seotud inimesed.“

Vahemets kiitis inimeste tähelepanelikkust, kes fotosid märkavad ja sellest teada annavad. Tihti on teatajaks ka postituse teinud isiku lähedane või tuttav, keda tegevus häirib.

„Võtame isikutega personaalselt ühendust ja selgitame sellise visuaalide valmistamisega kaasnevaid ohte ja sõnumeid, mida toimepandud väärteoga avalikkusele esitatakse. Reeglina on isikud, kellega oleme vestelnud, teema tõsidust mõistnud ning tunnistanud, et pildistamise või filmimise ajal nad ei mõelnud sellele, et tegemist võiks olla ohtliku ja seadust rikkuva tegevusega,“ lisas Vahemets.

Viimase kolme aasta võrdluses on õnnetuste ja surmade arv raudteedel aasta-aastalt vähenenud. Kokku on raudteel tänavu toimunud 9 õnnetusjuhtumit, neist 7 otsasõitu liiklejatele. Nende juhtumite tagajärjel on hukkunud 4 inimest ning vigastada saanud 3. 2019. aastal oli kokku 17 õnnetusjuhtumit. Nende juhtumite tagajärjel hukkus 7 ja vigastada sai 7. Juhtumitest 11 olid otsasõidud liiklejatele, kus hukkus 7 ja vigastada sai 7. 2018. aasta kokku 32 õnnetusjuhtumit. Nende juhtumite tagajärjel hukkus 13 ja vigastada sai 17. Juhtumitest 16 olid otsasõidud liiklejatele, kus hukkus 11 ja vigastada sai 5.