Eestis asutatud ja ülemaailmselt superkondensaatorite tootmise alal liidripositsiooni hoidev Skeleton Technologies alustas koostööd Põhja-Iiri päritolu bussitootjaga Wrightbus. Skeleton tarnib bussitootjale kõrge energiatihedusega uue põlvkonna superkondensaatorite moodulid, mis installeeritakse Ühendkuningriikidesse tarnitavatele vesinikbussidele.

“Vesiniksõidukite suurem kasutusele võtmine on strateegiliselt olulise tähtsusega, et süsinikheitmeid vähendada ja kliimamuutuse vastu võidelda. Skeletoni superkondensaatorid on ühtedeks võtmeelementideks, et võimaldada keskkonnasäästlikumatele vesinikkütustele üleminekut,” märkis Skeleton Technologies asutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk.

Skeletoni tehnoloogia senisest oluliselt efektiivsem

Kuna kütuseelemendid ei suuda pidurdusenergiat salvestada ja kiirenduseks uuesti kasutada, vajavad nad süsteemi tõhususe parandamiseks ja kogukulude vähendamiseks tõhusaid energiasalvestusseadmeid.

„Superkondensaatorite ja kütuseelementide kombineerimine kiirendab vesinikkütuselementidega sõidukite turuletoomist,” selgitas Madiberk. Tema sõnul on Põhja-Iiri bussitootja olnud vesiniksõidukite arendamisel esirinnas, mistõttu on see väga põnev koostöö Skeletoni jaoks.

“Näeme järgmise viie aasta jooksul potentsiaali paigaldada oma moodulid tuhandele bussile. Lähtudes vesiniktehnoloogiast ja selle aluseks olevast ökonoomikast, on meil alust arvata, et kõik vesinikkütusega veoautod ja bussid võiksid superkondensaatoritest palju kasu saada ja need seetõttu kasutusele võtta,” sõnas Madiberk.

Wrightbusi nõukogu esimehe Jo Bamfordi sõnul sünnivad nende vesinikbussid koostöös valdkonna maailma juhtivate ettevõtetega. Skeletoni kõrval, kellelt ettevõte hangib superkondensaatorid, tehakse koostööd veel ka Ballard Poweriga, kes tarnib kütuseelemendid.

„Superkondensaatorid ja vesinikkütuseelemendid on ideaalsed partnerid, et tagada bussidele parem jõudlus ja madalamad kasutuskulud, kuid seni oli superkondensaatorite energiatihedus selleks liiga väike,” kirjeldas Bamford.

Siin aga ongi lahenduseks Skeletoni kõverdatud grafeenil põhinev tehnoloogia, mis kahekordistab superkondensaatorite energiatiheduse ning aitab usutavasti kaasa vesinikkütusel töötavate elektribusside laialdasele kasutuselevõtule.

Esimene kommertskoostöö

Skeletoni jaoks on koostöö Wrighbusiga esimene, kus kasutatakse Skeletoni uue põlvkonna kõrgtehnoloogilisi superkondensaatoreid kommertseesmärkidel. Erinevatel kütusel liikuvate sõidukite täiendamine superkondensaatoritega vähendab kütusekulu ja koormust kütuseelemendile. Wrightbusi pilootprojekt on kavas lõpetada 2021. aastal.

Selle aasta alguses teatas Suurbritannia valitsuse transpordiministeerium (DfT) viieaastasest viie miljardi naela suurusest plaanist busside ja jalgrataste infrastruktuuri parandamiseks Ühendkuningriigis.

Skeleton Technologies on alates asutamisest 2009. aastal kaasanud üle 45 miljoni euro, et laiendada tootmist Saksamaal ja Eestis ning suurendada oma töötajate arvu neljalt enam kui 140 inimesele.

Wrightbus on üle 70 aasta tootnud sõidukeid, mis on paistnud silma stiili, kvaliteedi ja töökindluse poolest. Ettevõte on Suurbritannia bussitootjatest olnud kõige innovaatilisem ja olnud alati uute lahenduste kasutusele võtus esirinnas. Wrightbus on ka vesinikbusside konsortsiumi H2Bus asutajaliige.

See asutati 2019. aasta juunis ja keskendub vähemalt tuhande süsinikheitmeta bussi ja sellega seonduva infrastruktuuri väljaehitamisele Euroopa linnades konkurentsivõimeliste hindadega.