Hetkel on otselennud lubatud riikidest ja riikidesse, mille uute nakatumiste arv 100 000 elaniku kohta viimasel 14 päeval jääb alla Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse veebilehel kajastatud Euroopa Liidu kahekordse keskmise.

Tänase seisuga on Euroopa Liidu keskmine kahekordne nakatumiskordaja 615,2. Viimase 14 päeva nakatumiskordaja on sellest kõrgem üksnes kolmes Euroopa riigis: Andorras (1631,7), Tšehhis (1066,3) ja Belgias (932,9). Kõigil teistel Euroopa riikidel jää näitaja allpoole EL-i kahekordse keskmise.

Eesti paistab selles nimekirjas silma sellega, et on tänaseks kõige väiksema nakatumiskordajaga (34,4). Meile järgnevad Norra (37,3) ja Soome (54,8). Kuigi ka Läti ja Leedu jäävad pigem väiksemate nakatumisnäitajaga riikide hulka, ületavad nende keskmised numbrid mitmekordselt Eesti omi, Lätil on 80,0 ja Leedul 98,6.

Teiste riikide nakatumiskordajad on järmised: Holland (596,1), Prantsusmaa (453,5), Sloveenia (425,7), Luksemburg (415,7), Šveits (412,7), Hispaania (379,1), Suurbritannia (367,5), Slovakkia (347,0), Liechtenstein (343,9), Malta (320,9), Island (296,4), Iirimaa (282,2), Poola (250,9), Rumeenia (250,0), Portugal (243,4), Horvaatia (241,4), Austria (218,8), Itaalia (191,7), Ungari (185,9), Bulgaaria (151,3), Monaco (139,0), Küpros (122,0), Taani (108,4), Rootsi (101,7), Saksamaa (98,7) ja Kreeka (59,6).

Euroopa Liidust väljastpoolt on nakatumiste arvu põhjal otselende võimalik avada Norra, Šveitsi ja Islandisse ning riikidesse ja riikidest, mis on loetletud Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1. Praegu kuuluvad nende riikide hulka Austraalia, Gruusia, Jaapan, Kanada, Lõuna-Korea, Rwanda, Tai, Tuneesia, Uruguay ja Uus-Meremaa.

Ministeerium vaatab sihtriikid epidemioloogilise olukorra üle iga reede pärastlõunal ja avab või piirab marsruutide avamist vastavalt viiruse levikule. Reedel uuendatud riikide uute juhtumite loetelu jõustub uue nädala esmaspäevast.

Valitsus on loonud erandid Varssavile, Kopenhaagenile, Frankfurtile, Riiale, Helsingile ja Londonile. Nende sihtkohtadega võib Eestist lennuliine avada, olenemata vastavas riigi viimase 14 päeva uutest nakatumise juhtudest.

Ühtlasi sõltub liinide avamine ka sihtriigi enda reeglitest. Nagu ka Eestis, kehtib teistes riikides riiki sisenemisel piirangud, millega tuleks enda reisi planeerimisel arvestada. Valitsus on toonud piirangu alt välja ka tellimuslennud, kuid endiselt kehtib sama nimekiri eeltoodud kolmandatest riikidest.

Muudatus on tehtud, et katta lennutranspordi vajadusi, kui on tegemist vältimatute erakorraliste juhtumitega. Kõik riiki sisenemise ja eneseisolatsiooniga seotud tingimused kehtivad ka tellimuslendudega seotud reisijatele.