„Üldiselt on tõesti nii, et halvimad stsenaariumid on õnnestunud ära hoida või vähemalt oluliselt edasi lükata. Pole samasugust laviini nagu 2008. ja 2009. aastal. Pangad on püsti ja vereringe toimib. Pinget majanduses on, aga see käib sektori ja ettevõtte kaupa, mitte üleüldisena,” kirjeldas Eesti ametiühingute juht ja töötukassa nõukogu esimees Peep Peterson tööturu olukorda.
Kuigi eelmise majanduskriisiga on olukorda keeruline võrrelda, siis kuus kuud pärast toonase kriisi (Lehman Brothersi pank kukkus 2008. aasta septembris kokku) puhkemist küündis töötute arv Eestis ligi 55 000 inimeseni, töötusmäär oli 8,5%. Kriisi tipphetk saabus aastat hiljem, 2010. aasta märtsis, kui töötusmäär oli 14,6% ja registreeritud töötuid 93 742.

Ka nüüd ennustab rahandusministeerium lähikuudeks töötuse suurenemist. 

Hea lugeja, räägi oma tööotsimise lugu, kirjuta vihje@delfi.ee või otse loo autorile siiri.liiva@arileht.ee!