Et pensionisüsteemi reformitakse, ühtlustatakse teisest ja kolmandast sambast väljamaksete saamise iga ning kolmandast sambast hakkab edaspidi raha soodustingimustel kätte saama viis aastat enne pensionile minekut. Inimeste keskmise eluea kasvuga kasvab aga ka pensionile jäämise vanus.

Kuni selle aasta lõpuni kolmanda ehk vabatahtliku pensionisambaga liitumisel jääb kehtima võimalus hakata soodsama ehk kümne protsendise tulumaksumääraga sambast raha välja võtma juba 55. eluaastast, kui kogumislepingu sõlmimisest või pensionifondi osakute esmasest omandamisest on möödunud enam kui 5 aastat.

Tavaliselt paigutavad inimesed kolmandasse sambasse raha tulumaksutagastuse saamiseks. Sissemaksetelt saab tagasi 20 protsenti tulumaksu summalt, mis ei ületa 15 protsenti brutosissetulekust. Samas ei tohi aastased sissemaksed ületada 6000 eurot. Tulumaksutagastuse põhimõte jääb kehtima ka pärast pensionireformi.

Seega - kui ka kohe pole kavas tulumaksu tagasisaamiseks kolmandasse sambasse raha koguma hakata, võiks ühe osaku sel aastal igaks juhuks osta, et hiljem oleksid paindlikumad valikud. Alternatiiv on sõlmida elukindlustusseltsiga pensionikindlustusleping ja teha sellel aastal sissemakse.

Raha pärast konkureerivad 11 kolmanda samba fondi ja viis kindlustusseltsi. Fondide riskitase on erinev. Pensioniosakute hind erines 66 sendist 1,91 euroni. Fondidel on väga erinevad haldustasud. Osadel fondidel pole ja osadel on sissemakse- ja väljamaksetasu.

Täpsemalt leiab informatsiooni fondide kohta pensionikeskusest ja teenusepakkujate kodulehekülgedelt.