Statistikaameti juhtivanalüütik Tiina Pärson rõhutab, et kuna ettevõtete infotehnoloogia uuringus küsiti infot eelneva aasta kohta, siis ei peegeldu tulemustes veel koroonaviiruse mõju. „Möödunud aastal müüs 17% ettevõtetest oma tooteid veebilehe müügikeskkonna või äpi kaudu," tõi Pärson välja.

Veebileht on olemas enam kui kolmveerandil ettevõtetest ja neist 19% on internetist tellimise või broneerimise võimalus. Oma tooteid müüs e-kaubanduse veebilehtede kaudu 3% ettevõtetest.

Veebimüügi osakaal oli ettevõtete müügitulust 5%, millest 2% moodustas müük eraisikutele ning 3% müük teistele ettevõtetele ja avaliku sektori asutustele. Müügi osatähtsus veebilehtede kaudu moodustas ettevõtete müügitulust vaid 0,3%.

EDI kanalite kaudu müük tähendab, et tellimus liigub automaatselt tellija tarkvarasüsteemist tema kaubanduspartneri majandustarkvara süsteemi, näiteks kasutatakse seda kaubanduses laovarude kontrollimiseks. EDI kanalite kaudu müüs eelmisel aastal oma tooteid 6% ettevõtteist. Enim kasutasid seda jae- ja hulgikaubanduse, toidu- ning joogitootmise, arvutite, elektroonika- ja optikatööstuse ning keemiatööstuse ettevõtted. EDI-müügi osatähtsus moodustas ettevõtete müügitulust 9%.