Täna tutvus maakohus ja Tallinna Sadama kohtuprotsessi osalised Allan Kiili terviseekspertiisiga, millega Eesti Kohtuekspertiisi Instituut hindas, et Kiil on parandamatult haigestunud ning sisuliselt tähendab see, et kaugelearenenud haiguse tõttu ei saa ta enam istungitel osaleda. Kohus langetab selles küsimuses otsuse homme.

Kiili kaitsja, vandeadvokaat Aivar Pilv selgitas, et tänasel istungil kuuldud ekspertarvamus toetas kaitsjate taotlust. "Allan Kiil on parandamatult haigestunud ja pole suuteline kohtumenetlusest osa võtma ei videosilla vahendusel ega saalis viibides. Eksperdid - kolm arsti, kes vaatasid läbi kogu tema haigusloo - olid arvamusel, et tervislik seisund ja prognoos aastani 2022 ei muutu ja ei saa eeldada tervisliku seisundi paranemist," rääkis Pilv.

Ka riigiprokuratuur, kuuldes ekspertarvamust, ei soovinud esitada ekspertiisi tegijatele lisaküsimusi ega teinud ka muid taotlusi, jättes Kiili kohtu alt vabastamise või jätkamise kohtu otsustada.

Riigiprokurör Denis Tšasovskihi sõnul kirjeldab valminud ekspertiisiakt Kiili tervist põhjalikult ega anna alust aktis antud hinnangute usaldusvääruses kahelda. "Küsimus, kas inimene on võimeline kohtumenetlusest osa võtma on õigusliku iseloomuga, mis on kohtu, mitte ekspertide otsustada," kommenteeris Tšasovskih.

"Kui kohus peaks otsustama menetluse lõpetamise Allan Kiili suhtes, tuleb kohtul prokuratuuri ja kannatanute taotlustel lahendada lisaks tema osas tsiviilhagi läbivaatamise ning tsiviilhagi ja konfiskeerimise tagamiseks seatud arestide küsimused.

Kohtueelses menetluses on tsiviilhagi tagamiseks seatud piiranguid Allan Kiili kinnisvarale enam kui 300 000 euro ulatuses ning temalt on kriminaaltuluna arestitud ca 900 000 eurot. Prokuratuuri taotluse kohaselt, kui kohus peaks menetluse lõpetama, tuleks kriminaaltuluna arestitud raha jätta siiski aresti alla ja kaasata Kiil menetlusse kolmanda isikuna. Nii lõpetamise kui ka muude sellega seonduvate taotluste osas kuulutab kohus lahendi homme," selgitas riigiprokurör.

Tallinna Sadama istung jaanuaris 2020. Allan Kiil koos kaitsja Marko Pilvega.

Süüdistuse järgi nõustusid aastatel 2005 kuni 2015 Tallinna Sadama toonane juhatuse liige Allan Kiil ja juhatuse esimees Ain Kaljurand võtma altkäemaksu ettevõtetelt selle eest, et nende lepingulised suhted AS-iga Tallinna Sadam sujuksid võimalikult soodsalt.

Süüdistuse järgi moodustas altkäemaksust suurima osa ehk 3,5 miljonit eurot Allan Kiilile Türgi ja Poola laevatehaste esindajate poolt lubatud altkäemaks selle eest, et nad saaksid AS-i Tallinna Sadam tütarettevõtte TS Laevadega sõlmida praamide müügilepingud.

Paar aastat tagasi, 2017. aastal läks Allan Kiil tööle Sõle spordikeskuse ujulasse areenimeistriks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid