Kui varasemalt kasvasid koos palgaga ka töötajatele pakutavad soodustuste ja lisahüvede paketid, siis tänavune tervisekriis vähendas töötajate võimalusi saada erinevaid toetusi ja preemiaid. Kui aasta tagasi pakkusid 71% organisatsioonidest töötajatele mingeid soodustusi, siis tänavu on soodususte pakkujaid 65%.

Ootuspäraselt on tervisekriisi tõttu vähenenud tööandjate poolt korraldatavad koosviibimised ja ühisüritused (-11%), spordiüritustel osalemise kulude hüvitamine (-10%), kütusekulude hüvitamine (-7%) ja kultuuriürituste tasuta piletite võimaldamine töötajatele (-6%).

„Märkimisväärselt on vähenenud ka preemiate maksmine (-10%) ja erialast arengut toetavad soodustused“, tõi uuringust välja Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. „Lisaoskusi nagu võõrkeelte õppimist või arvutikasutamist toetavaid kursuseid pakkus sel sügisel 10% vähem tööandjaid ja ka tasemehariduse kulude katmine vähenes tervisekriisi mõjul (-8%).“

Teisalt on aga tervisekriis positiivset mõju avaldanud mitmele töökorraldusega seotud hüvele. Nimelt tuli uuringust välja, et kui aasta tagasi pakkus kodus töötamise võimalust 78% tööandjatest ja seda peamiselt üksikutele töötajatele, siis sel aastal pakkus kodus töötamise võimalust 86% vastanutest ning 26% lubas kaugtööd kõikidele töötajatele. „Ka paindlikku töötamist toetavaid töövahendeid pakuti sagedamini,“ sõnas Seeder.

Tervisekriis on mõjutanud põhjalikult nii tööturgu kui ka töökorraldust organisatsioonides – töövormid ja viisid, mis varem tundusid keerulised või suisa võimatud, on saanud võimalikuks ja igapäevaseks. „See mõjutab ka arusaamasid soodustustest ning sunnib uusi lahendusi välja mõtlema,“ lisas Kadri Seeder.

Sõltumatu uuringute agentuur Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee viivad kaks korda aastas läbi ühist tööandjate uuringut. Uuringu eesmärk on välja selgitada Eesti tööandjate hinnangud tööturu olukorrale ning toimunud ja plaanitavad palkade muutused.

Uuringu esmased tulemused põhinevad 492 tööandja tagasisidel, kes annavad kokku tööd rohkem kui 40 000 töötajale üle Eesti. Novembris jätkub uuring organisatsioonide põhjaliku töötasude uuringu ja suuremahulise töötajate küsitlusega, mille fookuses on tulemustasud ja soodustused ning töötajate ootused tööandjatele.