Linnusaare ehk Linnusitamaa ehk Linnusita saar on väike laid Saaremaa ranniku lähedal Saaremaa vallas, Abruka saarest 300 meetrit lõuna pool, pindalaga 4,8 hektarit, kirjeldab kinnisvaraportaal Kinnisvara24 müügile pandud väikesaart.

Portaali sõnul pärineb saare huvitav nimi 16. sajandist, mil tollased meremehed mööda rannikut kõndides kividel suuri linnusitahunnikuid nägid. Pärast seda kutsuti laidu pilkavalt Linnusitamaaks ning hiljem tehti nimi ka ametlikuks. Tänasel päeval on kinnistu nimeks ikkagi kõigest Linnusaare.

Kogu Linnusaare jääb ehituskeeluvööndisse ning looduskaitseseaduse alusel on ranna ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud, välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul tootmisotstarbeta ehitiste püstitamine kaitseala tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustööd.

Ülemaailmse kuulsuse on saar saanud aga hoopis tänu väljaandele New York Times, mis 18. jaanuaril 1906. aastal kirjutas sellest järgmiselt: „Vene revolutsiooni keerises on mitmed Balti mere saared kuulutanud end iseseisvateks vabariikideks, teiste seas ka pisike Linnusita saareke Abruka külje all.“

Ajaleht mainib tõsimeeli, et tegemist peaks olema maailma väikseima riigiga ja seda juhtivat järjekorras juba teine president, keegi härra Janeenson.

Linnusaare asub otse Abruka saare külje all. Abrukal sündinud kirjanik Jüri Tuulik on 2004. aastal välja andnud kogumiku „Linnusita“ mis on saarele ka ohtralt kuulsust toonud. Ligi viie hektari suurune erasaar on ümbritsetud Liivi lahega ja seda piirkonda peetakse maailma üheks parimaks linnuvaatlemise sihtkohaks.

See uhke nimega privaatne saar otsib endale nüüd uut omanikku või hoopiski „presidenti“.