Klientide üleviimine uude pangasüsteemi toimub 27.-29. novembril ja enamik Luminori teenuseid sellel ajal ei toimi. Pole võimalik kasutada internetipanka ega äppi ning pangakontorid on suletud. Pangakaartidega ei saa maksta ega teha pangaautomaadis sularahatehinguid. Seetõttu soovitab Luminor varuda endale 27.-29. novembriks piisavalt sularaha.

Mobiiliäpp kaob vähemalt kuuks ajaks

Senist mobiiliäppi ei saa 30. novembrist kasutada. Uus mobiiliäpp saabub kunagi 2021. aasta alguses.

Tulevad uued pangakaardid, senised kaotavad kehtivuse

Senised pangakaardid asendatakse uute VISA kaartidega, mis peaksid 16. novembriks postiga klientideni jõudma.

Internetipangas tasub maksed varakult teha

Luminor soovitab, et kliendid teeksid oma maksed ära hiljemalt 26. novembril. Järgmine võimalus internetipangas makseid teha avaneb 30. novembril.

Suured muudatused ootavad püsimaksekorraldusi

Kehtivad püsikorraldused maksepäeva sagedusega iga nädal, iga kuu, iga päev kantakse üle uude süsteemi. Teistsuguse sagedusega nagu näiteks kvartaalseid või aastaseid püsikorraldusi üle ei kanta ja sellise sagedusega püsikorralduslepingud loetakse panga poolt erakorraliselt ülesöelduks alates 30. novembrist. Edaspidi saab teha püsimaksekorraldust ainult fikseeritud summale.

Luminoris välismaksete tegijatele või välismaalt laekumiste ootajatele on vajalik uus SWIFT kood, milleks on RIKOEE22.

Konto väljavõtet ei saadeta

Pank lõpetab regulaarse konto väljavõtte saatmine posti ja e-kirja teel, kuna seda saab klient vaadata internetipangast.

Liisingukohustuste info kaob internetipangast uue aastani

Alates 30. novembrist ei ole internetipangas näha liisingukohustuste infot, mis tekib taas 2021. aasta alguses.

Investeerimistoodete ja fondide püsiostu osas tulevad muudatused

23.-29. novembrini ei saa teha tehinguid Luminori investeerimistoodetega. Kõik tehingud, mis ei ole 27. novembriks toimunud, tühistatakse automaatselt ja neid ei viida üle uude pangasüsteemi.

Kõik fondiostu püsikorraldused tühistatakse ja neid ei viida üle uude pangasüsteemi. Alates 23. novembrist Luminor fondide püsiostu teenust enam ei paku, küll aga tuleb teenus tagasi tuleval aastal.

Alates 30. novembrist rakendatakse Nordea investeerimisfondi osakutele väärtpaberikonto hooldustasu.

Täpsema informatsiooni leiab siit.