„Seda saab pidada heaks tulemuseks, arvestades, et 40% kõigist osalenud ülikoolidest on Times Higher Education (THE) või Quacquarelli Symonds (QS) edetabelites kõigist Eesti ülikoolidest kõrgematel positsioonidel ehk maailma 300 parima hulgas ning enam kui pooled osalenud ülikoolidest on maailma 500 parima ülikooli seas,“ kommenteeris hariduse- ja noorteameti (HARNO) Eesti kõrghariduse rahvusvahelise turunduse ehk programmi "Study in Estonia" juht Eero Loonurm.

Maailma suurimaid üliõpilasmobiilsuse ja rahvusvahelise kõrghariduse küsitlusi läbi viiv briti uuringukeskus I-Graduate analüüsis Eesti arengut välisüliõpilaste sihtriigina. Selgus, et iga kuuendat Eestisse saabunud välistudengit on mõjutanud õppima tulekul riiklik platvorm "Study in Estonia".

Enam kui 200 maailma ülikooli statistika põhjal pidas riikliku infokanali mõju oluliseks keskmiselt 5% välisüliõpilastest, samas kui "Study in Estonia" teenuseid ja tegevusi peab olulisteks mõjutajateks 16% Eestisse saabunud välistudengitest. Tulemustest selgus ka, et viimase kümne aasta jooksul on Eesti kõrgkoolides paranenud mitmed riiki saabumise, riigis õppimise ja elamisega seotud faktorid.

Eesti kõrgkoolides on maailma suurima välistudengite küsitluse International Student Barometer andmetel paranenud õppimise kategoorias õpetamise võimalus (61% 2014 vs 77% 2019), karjäärinõustamine (54% 2011 vs 64% 2019), hindamiskriteeriumite selgus (77% 2011 vs 87% 2019) ja õppekava ülesehitus (75% 2011 vs 85% 2019). Eluolu puudutavas kategoorias on kõige suurema kasvu Eestis õppinud välistudengite hinnangul teinud töötamise võimalused õpingute ajal (36% 2011 vs 58% 2019) ja rahulolu õppehoonetega (82% 2011 vs 90% 2019).

Lisaks kaheksale Eesti tasemeõppe välistudengeid vastuvõtvale kõrgkoolile osalesid maailma tippülikoolidest küsitluses ka välistudengid, kelle koduülikooliks on Ühendkuningriigi Oxford ja Cambridge, Hollandi Leiden, Amsterdam ja Utrecht ning lisaks ka Austraalia ja Aasia parimad ülikoolid. Kokku analüüsiti 19 maailma riigi tulemusi.