Näiteks keskmist palka teeniv 1985. aastal sündinud pääsevad praeguste seaduste kohaselt pensionile 2052. aasta oktoobris. Riigi igakuine toetus oleks 643 eurot. Teise samba omanikud saaks veel 188 eurot lisaks.

Võttes võrdluseks 45-aastase mehe, siis temal tuleb veel 21 aastat pensipõlveni oodata. Praegu miinimumpalgal tiksuja saaks pensioni 380 eurot.

Täna tööturule sisenev 20-aastane saab tasulisele vanaduspuhkusele aastal 2069. Kahetuhandese palgataseme korral kujuneb pensioniks koos teise sambaga 745 eurot ehk 37% brutopalgast.

Pensioni suurus on arvestatud eeldusel, et töötad enne pensionile jäämist kokku 40 aastat ja sinu brutopalga suhe Eesti keskmisesse palka jääb läbi aastate samaks.

Pensioni suuruse arvutamisel võtab kalkulaator arvesse tööelu viimased 40 aastat ja seetõttu mõjutab II sambaga liitumise aasta muutmine pensioni suurust ainult siis, kui valitud liitumise aasta jääb 40-aastasesse töötamise perioodi.

Tegemist on lihtsustatud teoreetilise mudeliga. Tulemused on esitatud tänases väärtuses. I samba pensioni suurus on arvutatud kehtiva aastahinde ja baasosaga, arvutamisel ei kasutata pensioniindeksi prognoose. Ka II samba pensioni suuruse arvutamisel ei kasutata tootluse prognoose ja II samba mineviku tootlus ei vasta iga inimese isiklikule tootlusele.