Lugu sai alguse mullu septembris, mil omanik viis BMW 535D Kuusalus meeldejääva nimega töökotta. Tagasi sai ta masina alles kuu hiljem ning korralikult uppununa. Ekspertiisi hinnangul sai saatuslikuks elektrooniliselt juhitav tagaluuk, mis peale akuklemmide lahti ühendamist enam tihkelt ei sulgunud.

Lisaks jäid peale mootori eemaldamist õue pargitud auto salongiõhutusele kaaned peale panemata ning sealkaudu voolas vihmavesi põrandavaiba alla. Uputuse tagajärjel said viga rida elektroonilisi mooduleid alates õhkpatjade ajust lõpetades helisüsteemi ja avariianduritega.

Esialgu töökoda kirjavahetuses omanikuga tunnistas enda süüd juhtunus. Hiljem aga keeldus sentigi hüvitamast. Tarbijakaitsesse pöördunud klient lasi kogu kahju osas ekspertiisi teha ning küsib 8500 eurost kompensatsiooni. Sajandiime remondimehed ametnike päringutele ei reageerinud üleüldse ega andnud ka mingeid selgitusi.

Ka Delfi korduvatele pakkumistele kentsakas loos sõna sekka öelda juhatuse liige Margo Mürk ei vastanud. Kodulehel antud telefoninumbrid pole enam kasutuseski. Avalike registrite järgi pole firmal kolmandas kvartalis sentigi käivet ega ühtki töölist.

28. oktoobri otsusega mõistis tarbijavaidluste komisjon eesotsas Margus Kingisepaga Sajandiime Autoremondilt sõiduki uputuse eest välja hüvitise 8500 eurot. Tähtaeg kukub 27. novembril, mõistagi saab otsust vaidlustada kohtus.

VEIKO KOPAMEES, Tarbijavaidluste komisjoni juht

Tarbijavaidluste komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga ja need ei ole täitemenetluses kohtutäituri kaudu sundtäidetavad. Kui kaupleja otsust 30 päeva jooksul ei täida, kantakse ettevõte otsuseid mittetäitvate kauplejate nn musta nimekirja kuni otsuse täitmiseni, kuid mitte kauemaks kui 12 kuuks – st ettevõtjatest, kes komisjoni otsust vabatahtlikult ei täida, teavitatakse avalikkust, et teised tarbijad saaksid sellega edasistes tehingutes arvestada. Vastav nimekiri avalikustatakse komisjoni veebilehel.

Olukorras, kus pooled on põhimõtteliselt eriarvamusel ning kaupleja ei järgi otsust, on lahenduseks vaidluse jätkamine kohtumenetluses, mille tulemiks on kohtumenetluses nõude rahuldamise korral täitemenetluse käigus (kohtutäituri abil) täidetav lahend. Mõlemal tarbijavaidluse poolel on õigus vaidlust kohtus jätkata ning sellisel juhul ei kanta ettevõtet komisjoni otsuseid mittetäitvate kauplejate nimekirja. Seejuures tuleb arvestada, et kohtumenetlusega võivad kaasneda mõlemale poolele täiendavad kulud ning kohtumenetlus kuni vastava otsuse täitmiseni võib võtta arvestatavalt aega.

Eeltoodust tulenevalt ei ole olemas ka n-ö tarbijavaidluste komisjoni otsuse edasikaebamist või iseseisvat vaidlustamist. Juhul, kui vaidluse osapool ole rahul tehtud otsusega, on vaidluse jätkamine võimalik ainult kohtumenetluses. Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei vaadata üle ega muudeta ei komisjoni esimeeste ega Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt.