„Hoolimata kevadel alanud üldisest ebakindlusest majanduskeskkonnas ja eeldatud kinnisvaraturu languse saabumisest sügiseks, ei ole tänase seisuga kartused realiseerunud. Olen ka varem märkinud, et kinnisvara arendamine on pikaajaline protsess ning muutused majanduskeskkonnas jõuavad meie valdkonda viitega," ütleb ettevõtte juht Paolo Michelozzi.

Michelozzi usub, et Pro Kapitali väärtuspakkumine on tänasel kinnisvaraturul väga atraktiivne ning seda kinnitab tema sõnul ka eelmüükide tulemuslikkus. 2020. aasta üheksa kuuga vähenes ettevõtte käive 23,7 miljoni euro võrra võrreldes 2019. aasta üheksa kuuga.

„Siinkohal peab aga arvestama, et käibe tekkimiseks loetakse hetke, mil sõlmitakse asjaõiguslepingud ja müüdud kinnisvara antakse kliendile üle. Praegu on suurem osa meie arendusprojektidest kas ehituse või ehitamisega alustamise faasis. Seega, hoolimata aktiivsest kinnisvara müügitegevusest, kajastub müügitulu tehingutest hoonete valmimisel ning notariaalsete ostu-müügitehingute sõlmimisel," selgitab ta.

Esimeses kvartalis refinantseeris Pro Kapital tagatud võlakirjad uute võlakirjadega - igaüks nominaalväärtusega 100 000 eurot, fikseeritud intressimääraga 8% ja lunastustähtajaga 2024. aasta veebruaris.

3. augustil 2020 emiteeriti 2 925 641 tagamata mittekonverteerivatavat võlakirja koguväärtusega pea 8,2 eurot.

30. septembril teavitas Pro Kapital tagamata ja konverteeritavate võlakirjade refinantseerimise protsessi teise etapi alustamisest. Suunatud pakkumisel on võimalik osaleda kuni 6. novembrini. Kui teises faasis õnnestub refinantseerida kõik olemas olevad konverteeritavad võlakirjad, on kogu refinantseerimisega emiteeritud uute tagamata mittekonverteeritavate võlakirjade maht kokku 10 249 178,80 eurot (3 660 421 võlakirja, igaüks väärtusega 2,80 eurot).

T1 keskust haldav firma ootab tähtsat otsust

Pro Kapitali juht kirjeldab, et eriolukorra seisund on avaldanud märkimisväärset mõju nende tütarettevõttele AS Tallinna Moekombinaat, mis haldab T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskust. 3. aprillil teavitas AS Pro Kapital Grupp oma tütarettevõtte AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimismenetluse algatamisest. 15. juunil 2020 teavitas Pro Kapital kohtuotsusest, mis määras kaks eksperti saneerimiskava hindama ning kes pidid oma arvamuse kohtule esitama.

14. augustil 2020 otsustas maakohus saneerimismenetluse protsessi tühistada põhjusel, et AS Tallinna Moekombinaat on väidetavalt püsivalt maksevõimetu.

31. augustil 2020 esitas AS Tallinna Moekombinaat maakohtu otsuse osas määruskaebuse. Lisaks on kolm võlausaldajat esitanud määruskaebuse kohtule saneerimise lõpetamine kohta. Ühtlasi on AS Tallinna Moekombinaat vaidlustanud Tallinna Ringkonnakohtu otsuse, millega saadeti ekspertide määramise otsus tagasi maakohtusse ülevaatamiseks.

„Saneerimismenetlus kestab ning saneerimismenetluse algatamise tagajärjed kehtivad jätkuvalt AS-i Tallinna Moekombinaat suhtes. T1 Mall of Tallinn on kõigile klientidele avatud ning jätkab tavapärase äritegevusega. Saneerimismenetluse eesmärk on tagada normaalse igapäevase majandustegevuse jätkumine, kaitstes investorite, töötajate, võlausaldajate ja kõigi koostööpartnerite õigusi ja huve," selgitab Michelozzi.

Mis saab kõige hullema stsenaariumi korral?

Ta kinnitab, et saneerimisprotsess hõlmab ainult AS-i Tallinna Moekombinaat ja sellel puudub otsene mõju ühelegi teisele AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluvale ettevõttele. Ükski grupi ettevõte ei ole taganud AS-i Tallinna Moekombinaat kohustusi.

Kui peaks realiseeruma saneerimisprotsessi negatiivne stsenaarium ning Tallinna Moekombinaadile kuulutatakse välja pankrot, kannab Pro Kapital kahju maksimaalselt 26 miljonit eurot, sh on laen summas 22,2 miljonit, intressid summas 3,0 miljonit, tasumata arved summas 0,3 miljonit ning TMK omakapital väärtuses 0,2 miljonit eurot 30. septembri 2020 seisuga.

Kogu võimalik negatiivne mõju kontsernile oleks 39 miljonit eurot (sisaldades esialgset investeeringut tütarettevõtte aktsiakapitali). Siiski ei avaldaks negatiivne stsenaarium mõju kontserni likviidsusele ega lühiajalistele rahavoogudele. Selline olukord avaldaks mõju kontserni pikaajalistele rahavoogudele eelkõige laenude ning intressimaksetega seoses.

Suured kinnisvaraarendused täies hoos

Michelozzi kirjeldab, et Tallinnas on nende käimasolevad ehitustööd Kristiine City's ja Kalaranna Kvartalis jätkunud plaanipäraselt. Kristiine City's jätkub Ratsuri Majade projekti ehitus, mille raames rekonstrueeritakse endine tallihoone ning ehitatakse kaasaegne Uus-Hollandi stiilis elumaja koos hoonealuse parkimisega. 2021. aasta kevadel valmib kokku 39 korterit, millest tänaseks on 29 eelmüüdud ning 2 broneeritud. Lisaks on nad alustanud broneerimislepingute sõlmimist Kristiine City järgmises arendusprojektis nimega Kindrali Majad, mille ehitusluba saadi septembris. Tänaseks on Kindrali Majade projekti 129 korterist broneeritud 33.

Lisaks jätkub Tallinnas mere ääres ja vanalinna piiril asuva Kalaranna Kvartali ehitus. Esimeses ehitusetapis valmib kaheksa maja, milles on kokku 240 korterit. Tänaseks on eelmüügilepingud sõlmitud 144 korteri kohta ning broneeritud on 2 korterit. Teises ehitusetapis valmib 146 korterit, millest 47 on tänaseks broneeritud.

Pro Kapital tegutseb ka Riias ja Vilniuses ning ka Saksamaal.