Ettevõtted, kes on otsustanud pilveteenuseid kasutada, peavad kõige tähtsamaks pilve kasutuselevõtufaktoriks 66% aja kokkuhoidu infrastruktuuri projektide loomiselt ja haldamiselt, mis aitab IT-meeskonnal luua efektiivsema töökeskkonna ja parandada teenuste kvaliteeti. Õige teenusepakkuja valikul on planeerimata seisakud välistatud, keskkondade mahtude muutmise reaalajas ning turvalisuse ja infoturbestandardite vastavuse eest vastutab teenuse pakkuja.


Aga millist pilveteenust valida ning kuidas need erinevad hinna ja kasutajamugavuse poolest?

Tulenevalt pidevast innovatsioonist, teenuste läbipaistvusest, turvalisusest, prognoositavusest ning võimalusest skaleerida keskkondade mahtu kiirelt ja efektiivselt vastavalt äri nõudmistele reaalajas, on pilve- ja hübriidpilve lahenduste kasutuse trend jätkuval tõusuteel.

Siiani on olnud paljude jaoks lihtne ja teadaolev teenusepakkuja valik kas Azure või Amazon Web Services (AWS). Globaalsete ettevõtete jaoks pole ajutised kapatsiteedi puudujäägid või teenusekatkestused ühes regioonis midagi hullu. Vajadusel on kompetentsi omavatel ettevõtetel võimalik suurendada oma serverimahte mujal, paigutades automatiseeritult töökoormusi mujale. Ent selleks peaks ettevõttel olema eraldi IT-meeskond või partner, kes arenduste ja probleemidega tegeleb.

Mis oleks aga alternatiiv infratiimi palkamisele, kui teie ettevõte ei ole nii võimas ja te ei ole huvitatud IT-probleemidega tegelemisest? Alternatiiv oleks paigutada oma andmed ja programmid osaliselt või täielikult regionaalse teenusepakkuja juurde, kelle võimekus tagab kõrgkäideldava lahenduse ja kus saab luua täpselt vajadustele vastava ajakohase lahenduse – alates ühest virtuaalmasinast kuni suurettevõtte keerulise IT-taristuni, mis on hajutatud erinevates andmekeskustes.

VMware vCloud versus Azure ja AWS

WaveComi pakutav VMware vCloud on pilveteenuste operaatoritele loodud ökosüsteem, mis pakub valideeritud teenuseid 4000 operaatori kaudu 100 riigis ning katab enamiku ettevõtete vajadustest, nagu IaaS, Hybrid Cloud, Horizon Daas, DRaaS ja Managed Services.

Võrreldes eelnimetatut MS Azure’i platvormiga on viimase fookus Microsofti toodetel. Enamiku globaalsete pilveteenuste pakkujate puhul on kitsaskohaks teenuste vähene läbiräägitavus, kasin SLA ja teenuseplatvormi lukustus. Samal ajal kui VMware’i eelisteks on ülim paindlikkus ning lihtsus ja põhinemine VMware’i platvormil, mida kliendid on harjunud juba aastaid kasutama. Klient saab vajadusel iga kell võtta enda VMware’i virtuaalmasinad ja viia need probleemideta üle teise VMware’i keskkonda või operaatori juurde.

Kui AWS pakub usaldusväärseid ja odavaid pilveandmetöötluseid kasutamise mahu põhimõttel, siis VMware pakub partnerluses AWS-i andmekeskustega VMware’i platvormil terviklikku tarkvaralist hübriidset andmekeskust. Muidugi on VMware AWS-il ja ka teistel globaalsetel pilveteenustel juures korralik hinnasilt ja keeruline hinnastus. Samuti on tehniliseks kitsaskohaks kaugem asukoht ja seetõttu oluliselt kõrgem latents kui regionaalsel teenusel. Lisaks sellele pole globaalsete platvormide puhul kliendil kellegagi klienditoes oma teenuse probleemidest rääkida ja arutada. WaveComi võtmekliendid suhtlevad eksperdiga reaalajas ja päringutele vastatakse keskmiselt 30 minuti jooksul.

Reaalsuses ei ole ühegi teenusepakkuja teenus teistega ei tehniliselt spetsifikatsioonilt ega ka hinnastamiselt ühesugune. Pilveteenuse valikul tuleb osata oma kulusid eelarvestada, sest kodutööd tegemata ja süvenemata võivad valitud pakkuja teenused pikema aja jooksul kulukaks osutuda. Näiteks kui varjatud kuluna hinnastatakse andmeside liikluse või muu komponendi mahtu. Samuti tuleb reaalselt kaaluda renditava serveri ning enda serverisüsteemi loomise plusse ja miinuseid.
VMware vCloud päästab ettevõtte enda keskkonna loomisest. Kui on vajadus vaid mõnda serverit luua, kuid kvaliteedile on tavapärasest suuremad nõudmised, siis WaveCom’i VMware’i keskkonna eest tuleb välja käia summa alates 100 eurost, samal ajal kui ise taristut arendades tuleb samaväärse tehnoloogia ja kvaliteediga keskkonna hinnaks vähemalt 30 000 eurot.

Pilveteenuse juures on oluline tehniline võimekus, ülim turvalisus ja kiire reageerimine

WaveCom pakub tippkvaliteedi juures konkurentsivõimelist hinda, kusjuures kliente ei sunnita sõlmima pikaajalist fikseeritud kohustustega lepingut. Sarnaselt globaalsete pilveteenustega saab serverite või teenuste ressursse suurendada või vähendada mugavalt ja operatiivselt. Kauakestvate erilahenduste kasutuskulu väheneb kliendi jaoks ajas ja ühtlasi suureneb regulaarselt teenuste tehniline võimekus. Väga lihtsalt saab olemasolevaid ja tulevasi töökoormusi sujuvalt teisaldada avalikku pilve ning tagasi. Seda kõike saab klient ise lihtsalt teha, ühendades võrgud NSX Edge Gateway abil ja edasi sünkroonides masinad vCloud Availability replikeerimislahendusega. Vajadusel aitab WaveComi tehniline tiim migratsiooni protseduuridega tasuta.

Pilves asuvad ettevõtte andmed peavad olema iga kell kättesaadavad, varundatud, arhiveeritud ja hetkega taastatavad. WaveComi avaliku pilve teenusel ei esine pilve töös katkestusi ka vSphere’i hostserverite hooldamise ja uuendamise ajal. Hoolduse ajal liiguvad virtuaalmasinad VMware vMotioni lahenduse abil automaatselt teisele serverile, ilma et operatsioonisüsteem sellest teaks või toimuks teenustes märgatavat viivitust. Üksikut serverit või siis tervet seadmekappi hõlmava rikke puhul käivitatakse virtuaalmasinad klastri teistes serverites kohe ja ilma vähimagi andmekaota. Klientide andmed on hajutatud ja neid hoitakse väga paljudes erinevates asukohtades paiknevates enterprise grade andmeladudes.

  • Andmeid varundatakse VMware’i replikeerimise tehnoloogia abil pidevalt.
  • vCloud Availability spetsiaalne funktsionaalsus võimaldab näiteks kliendil ise paari nupuvajutusega kurikaelade tarkvararünnaku puhul niinimetatud tagasikerimisnupu abil tuua varundatud andmed tagasi ajahetke, kui need polnud veel lunarahanõudjate krüptoviirusega nakatunud.
  • Enne ebaõnnestunud tarkvarauuendust tehtud olukorra taastab nutikas Snapshot.
  • vCloudi võimas API lubab automatiseerida haldustegevused. vCloud API tugi on populaarsel Terraform.io automatiseerimislahendusel.
  • Mitme erineva keskkonna samaaegsel haldusel tuleb appi Multisite.
  • NSX sisseehitatud nutikas vertikaalne tulemüür kaitseb väliste ohtude eest ja horisontaalne tulemüür piirab sisese liikluse.
  • NSX turvalisuse platvorm ühendab võrgu- ja turbefunktsioonid, võimaldades luua zero trust mudeli L2 või routed mikrosegmenteeritud võrke.
  • Cross vDC võimaldab lihtsalt luua tarkvaraliselt segmenteeritud võrgulahendusi virtualiseerimise tasandil läbi erinevate andmekeskuste.

Andmekeskus nagu spioonifilmis

2017. aastal puudusid Eesti Vabariigis innovatiivsed ja töökindlad andmekeskused, mis oleks vastanud WaveComi vajadustele ja standarditele. Seetõttu otsustati rajada uus andmekeskus, kus on maksimeeritud innovatsioon ja tehniline võimekus, mida ei mõjutaks elektri- või sidekatkestused ning kus oleks maandatud kõik riskid.

Eestis asuvas serverikeskuses on ultramoodne FBI sertifitseeritud ligipääsusüsteem, kus on nii sõrmejälje-, näpuveenivõrgustiku kui ka näotuvastus. Digitaal-, mikrolaine- ja infrapunaanduritega on kaetud kõik serveriruumide nurgad ning moodne süsteem jälgib näotuvastuse abil, et majja lubatud inimesed liiguks ainult neile lubatud perimeetris. Uued seadmekapid on varustatud biomeetriliste turvalukkude ja erinevate seireanduritega. Kõik andmekeskuses toimuvad tegevused ja protsessid on logitud.

Energia on tagatud kahe elektriruumi kaudu, mis on ühendatud kahe erineva alajaamaga. Ühe alajaama rikkel lülitab automaatika ümber teisele jaamale ja mõlema rikke puhul käivitub kohe generaator. Iseteenindus võimaldab serverimajutuse ja privaatserveri klientidel juhtida iseteeninduses toidet ning näha oma voolu tarbimist. Andmekeskusest läheb Eesti oluliste sidekeskusteni neli erinevat teed kulgevat valguskaablit, mis pakuvad sidevõimekust 180 Gbit/s. Optilisi kaableid dubleerib igaks juhuks ka ülikiire raadiolingi võrgustik.

Turvalisus ei tähenda vaid katkematut tööd ja häkkerite tõrjet

Lisaks igapäevasele töökindlusele ja kiirele andmesidele tasub pilveteenuse pakkujalt uurida tema senist rikete ajalugu, serverite asukohti, teiste klientide tagasisidet ning kuidas on tema tegevused rahvusvaheliselt sertifitseeritud ehk kuidas saab ettevõte tõestada oma lubadusi kõrgeima turvalisuse tagamisel. Näiteks WaveCom on alates 2018. aastast rakendanud andmekeskuse käitlemisel kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 ja 2019. aastal tunnustas Bureau Veritas WaveComi andmekeskuse ning teenused vastavaks infoturbe ja käideldavuse standardile ISO 27001:2013. Bureau Veritase sertifikaadi skoop (Providing Datacenter, Server, Cloud and Network Services, Running and Maintaining Datacenters) katab ainukesena Eestis nii pilve- kui ka andmekeskuse teenuseid.

WaveCom on 19-aastase kogemusega kõrgkäideldavate serveriteenuste pakkuja, kelle missioon on olla usaldusväärne partner ärisüsteemide majutamisel, tagades turvatunde ärikriitiliste andmete omanikule. WaveComi visioon on olla maailmatasemel, kõrgeima võimaliku innovatsiooni ja kliendirahuloluga IT infrastruktuuri majutusteenuste pakkuja. WaveCom on pühendunud partnerlusele VMware’iga, mille tulemusena on nüüdseks saavutatud kõrge Advanced Partneri staatus VMware’i virtualiseeritud lahenduste pakkumisel. Samuti VMware Cloud Verified sertifikaat, mida Baltikumis ei ole ühelgi ettevõttel, mis on WaveComile eriliseks tunnustuseks.