„Kell 12.03 lülitati Valgevene tuumaelektrijaama esimese energiabloki turbogeneraator riigi ühendatud energiasüsteemi,” teatas energiaministeerium, vahendab Tut.by.

Leedu Delfi teatas, et Leedu lõpetas peale seda kohe Valgevenega elektrienergiaga kauplemise.

Leedu võrguettevõte Litgrid viis Valgevene tuumaelektrijaama boikoti seaduse järgselt Valgevene kommertselektri läbilaskevõime nullini. See toimus kell 11.38.

Valgevene tuumaelektrijaam asub Grodna oblastis Asteavetsi linna lähedal ja seda on ehitatud Venemaa riikliku laenu eest Vene projekti VVER-1200 alusel. Jaam hakkab koosnema kahest energiablokist võimsusega 2400 MW. Jaam võib toota 18 miljardit kWh elektrienergiat.

Jaam asub Leedu piiri ja pealinna Vilniuse lähedal ning Leedu peab seda endale ohtlikuks.

Eesti Energia teatas, et Leedu ja Valgevene elektrikaubanduse lõppemine on väga oluline sündmusega Balti elektriturul, mille toimumine oli pikalt ette teada. "Paraku pole Balti riigid suutnud siiamaani kokku leppida selle muutuse järgses turukorralduses, selleks puudub vajalik üksmeel," märkis Eesti Energia. Avalikult on selgitatud, et Valgevene-Leedu vahelise elektrikaubanduse lõpetamisel viiakse elektrikaubandus üle Vene-Läti piirile, kus maksimaalne ülekandevõimsus on 320 MW, mis on Valgevene-Leedu vahelisest ülekandevõimsusest üle 4 korra väiksem.

Eesti Energia kinnitusel on Leedu otsus õige samm ausama turukorralduse suunas Baltikumis, kuhu siiani on ebavõrdsel alusel sisenenud kolmandate riikide elekter, mille tootmisel pole tasutud keskkonnatasusid, mis EL-is kehtivad. Selline olukord on seadnud EL-i elektritootjad ebavõrdsesse turupositsiooni ning takistab investeeringuid uutesse taastuvenergial põhinevatesse tootmisvõimsustesse.

Eesti Energia leiab, et turukorralduse eest vastutajatel tuleb jälgida, et tegelik elektrikaubanduse maht ei ületaks Vene-Läti vahelise maksimaalse ülekandevõimsuse (320 MW) mahtu. Vastasel korral tuleb Eesti elektrisüsteemi halduril Eleringil taotleda NordPooli elektribörsilt Eesti-Vene piiri avamist elektrikaubanduseks.