„Muudatused nõukogus tulenevad seniste liikmete enda soovist tegeleda rohkem oma muude tööülesannete täitmisega,“ selgitas keskkonnaminister oma otsuste tagamaid. „Marku Lampi ees seisab suure väljakutsena metsanduse uue kümnendi arengukava kokkupanek ning selleks vajalike kokkulepete saavutamine. Peeter Ernits valiti aga riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni esimeheks ning soovib maksimaalselt komisjoni töösse panustada. Lisaks leian, et RMK nõukogusse on vaja tuua juurde teaduslikku vaadet ja pädevust.“

Margit Martinson on keskkonnaministeeriumi riigivara küsimuste eest vastutav asekantsler. Hardi Tullus on tunnustatud metsateadlane, Eesti Maaülikooli metsakasvatuse ja metsaökoloogia professor.

Metsaseaduse kohaselt kuulub RMK üheksaliikmelise nõukogu koosseisu kaks riigikogu otsusega nimetatud liiget, kaks keskkonnaministeeriumi esindajat, üks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja, üks rahandusministeeriumi esindaja ja kolm asjatundjat keskkonnaministri ettepanekul. Nõukogus jätkavad tööd keskkonnaministeeriumi esindaja Kalle Põld, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Ando Leppiman, rahandusministeeriumi esindaja Rain Epler, riigikogu nimetatud liikmed Mihhail Korb ja Andres Metsoja ning keskkonnaministri ettepanekul asjatundjatena nimetatud Mihkel Undrest ja Kaspar Kokk.