"Valitsus otsustas luua tuumaenergia töörühma, et hinnata tuumaenergia kasutuselevõtmise võimalusi Eestis. Arvestades seda, et Eesti liigub kliimaneutraalse majanduse suunas, peame igal juhul kaaluma kõiki võimalusi jätkusuutlikuks tulevikuks.

Loomulikult tuleb panustada tuule- ja päikeseenergiale. Kuid teisalt vajame energiaallikat, mis oleks olemas siis kui meil vaja, mitte siis, kui ilm annab. Seetõttu peame arutama, kas tuumaenergia võiks olla see keskkonnasäästlik reguleeritav energiaallikas.

Eesti oma tuumajaamast on räägitud kaua, kuid minevikus toimunud avariide tõttu on see ühiskonna jaoks olnud pigem tabuteema, mistõttu pole konkreetseid samme astutud. Usun, et tänapäevaste tuumajaamade puhul on võimalik saavutada maksimaalne passiivne turvalisus. Passiivsed ohutussüsteemid tähendavad, et ohutuse tagavad loodusseadused ehk füüsika reeglid, mitte inimeste nutikad otsused.

Riikliku töörühma loomine on minu arvates igal juhul hea mõte. Sealjuures selleks, et kujundada välja tuleviku energeetikavisioon. Küsimus on, kuidas tagada energeetiline sõltumatus tuulevaiksel pilvisel talvekuul?

Maailm muutub ning energiajulgeolek on suur väärtus - lahendus tuleb leida pigem varem kui hiljem," kirjutab Savisaar.