Turismifirmade liit märgib meediaväljaannetele saadetud teates, et peab oluliseks riigikogu liikme Eerik-Niiles Krossi möödunud reedel algatatud järelepärimist majandus- ja taristuministrile Taavi Aasale (Keskerakond) Eestis kehtestatud rangete lennupiirangute osas, kuna praegune olukord pärsib tugevalt lennuvedajate Eestisse meelitamist ja Tallinna ühenduvuse tagamist muu Euroopaga.

Reformierakondlasest parlamendi liige Eerik-Niiles Kross saatis 6. novembril majandus- ja taristuminister Taavi Aasale kirjaliku järelepärimise lennuliikluse piiramiseks tehtud käskkirjade õiguslikkuse ja vajalikkuse kohta.

Sihtkohta jõudmiseks vaja kaks või kolm ümberistumist

Turismifirmade Liidu hinnangul on diskussiooni jätkumine lennuühenduste teemal oluline, sest võrreldes muu Euroopaga on Eesti lennuliikluspiirangud liiga rängad ning põhjendamatud. “Kui Tallinna Lennujaamas kukkus lennuliiklus piirangute tõttu oktoobris 89%, siis kukkumine Euroopas tervikuna on 73% ja meie regioonis ehk Skandinaavia- ja Baltimaades 74%,“ märkis turismifirmade liidu juhatuse liige Sven Lõokene.

Tema sõnul on just piirangud tekitanud olukorra, kus mitmed lennufirmad on Tallinnasse lendamise lõpetanud ning isegi mitmetesse Euroopa Ühenduse sihtkohtadesse tuleb Tallinnast lennata kahe või kolme ümberistumisega. Lõokene lisas, et ka lähisihtkohtadest Tallinnasse lennates võib olla vaja teel ümberistumispunkti ööbima jääda.

See pärsib aga tugevalt inimeste huvi siia lennata, mis omakorda muudab Eesti ebaatraktiivseks sihtkohaks lennuvedajatele. „Lennupiirangud muudavad Eesti Euroopa ääremaaks ning rahvusvahelistel ettevõtetel pole põhjust ega soovi oma tegevust siia laiendada, pigem viiakse oma tegevus lihtsasti ligipääsetavatesse keskustesse,“ leidis Lõokene.

Oktoobri alguses andis oma hinnagu lennuühendusi piiravale käskkirjale ka õiguskantsler Ülle Madise, kes leidis, et majandus- ja taristuministri 1. oktoobri käskkirja kehtestamisel ei ole järgitud hea halduse tava ning käskkiri kahjustab lennuettevõtjate, turismiettevõtjate ja reisijate huve.

„Eesti reisiettevõtted on endiselt valmis pakkuma kõige ohutumaid ja vastutustundlikumaid reisiteenuseid, ent praegused lennupiirangud nullivad Tallinna Lennujaama ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt tehtavad jõupingutused lennuvedajate Eestisse meelitamiseks ning Tallinna ühenduvuse parandamiseks muu Euroopaga,“ selgitas Lõokene.

Pööranud pikalt rangetele piirangutele tähelepanu

Turismifirmade Liit on mitmel korral lennuühenduste karmidele piirangutele tähelepanu pööranud ning palunud majandus- ja taristuminister Taavi Aasal ja valitsusel võimaldada lennuühenduste toimimist sarnaselt ülejäänud lähiregiooniga.

Eesti turismifirmade liit on turismiga tegelevate tööandjate ühendus, mis liidab 77 liiget. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad, kaasliikmeteks transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaised turismiorganisatsioonid.