See väikeriigi puhul väga oluline põhimõte tähendab, et riigikaitse ei ole üksnes elukutseliste sõjaväelaste kohustus, vaid ka iga arsti, ettevõtja, õpetaja ja poemüüja vastutus. „Minu kindel veendumus ütleb, et eriti tõhus ja väärtuspõhine on kodaniku vabatahtlik panus riigikaitsesse. Kaitseliit koos Naiskodukaitse ja noorteorganisatsioonidega on fenomen, millesse tasub uskuda,“ märgib Naiskodukaitse esinaine.

On märkimisväärne, et põhiseadus räägib riigi kaitsmisest kui kõikide kodanike kohustusest, eristamata mehi ja naisi. „Üha enam tütarlapsi läbivad ajateenistuse ja valivad elukutselise kaitseväelase tee, ent nende osakaal on siiski kaduvväike. Seetõttu olen võtnud oma südameasjaks, et ka kõik vanuse, elukorralduse või veendumuste tõttu teenistust mitteläbivad naised saaksid Naiskodukaitses võrdväärse võimaluse panustada elanikkonnakaitsesse ja riigi sõjalisse kaitsesse,“ räägib Airi Tooming.

Põhiseaduse aasta sündmusi saab igal nädalal jälgida ka põhiseadus 100 veebilehel.

Projekt valmib Delfi ja justiitsministeeriumi koostöös.

Jaga
Kommentaarid