Majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul on istungi eesmärk saada ülevaade väliskapitali mõjust Eesti majandusele. „Peame Eestis tegema jätkuvaid pingutusi välisinvestorite investeeringute meelitamisel ja riigi atraktiivseks muutmisel. Täna tutvumegi Teadusagentuuri värskete andmetega, mis annavad meile parema ettevalmistuse Eesti majanduse tulevikku puudutavate eelnõude ja seaduste käsitlemiseks," ütles Sester.

„Välisinvesteeringute jätkusuutlik kasvatamine on seatud Eesti välispoliitikas ja välismajanduses üheks järgnevate aastate eesmärgiks," märkis väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa. „Uudsete investeeringute maht Eestisse on kahanemas. Ülevaade välisinvesteeringute rollist Eesti majanduses aitab teadvustada kahanemise põhjuseid, tutvuda välisinvestorite hinnangutega ning luua konteksti edasistele otsustele, mis puudutavad Eesti majandust ja investeerimiskliimat," sõnas ta.

Istungil annab Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane ülevaate nutikate välisinvesteeringute uuringu tulemustest, EASi Välisinvesteeringute Keskuse äriarenduse valdkonnajuht Raido Lember räägib välisinvesteeringutest Eestis ning välisinvestorite esindajad Katri Jürine Ericsson Eesti ASist ja Jaanus Aal Enics Eesti ASist jagavad oma kogemusi. Kommentaari annavad ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi ning Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

Lisaks on arutellu kaasatud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu, MTÜ Teenusmajanduse Koda ja Eesti Välisinvestorite Nõukogu esindajad.