Aktiivselt hoiuste vastuvõtmist reklaamiv Eriali gruppi kuulub lisaks hoiu-laenuühistule ka tütarettevõtted Erial Kinnisvara, Erial Arendus ja Erial Automaailm.

Esimesed kaks tegelevad kinnisvaraga ja viimane autode ostu-müügiga.

Ettevõtte värskeima läinud aasta aruande kohaselt kaasas Erial mullu 10,6 miljoni euro väärtuses klientide hoiuseid. Aasta lõpu seisuga oli ühistu liikmete arv 1579. Läinud aasta lõpu seisuga oli liikmetel Erialis 17,15 miljoni euro väärtuses hoiuseid.

Kuigi Erialil puudusid välisriikides registreeritud filiaalid, ulatus müügitulu kokku 2,3 miljoni euroni, millest müük Küprosel oli 1,45 miljonit eurot ja ülejäänud müük tuli Eestist.

Erialil oli läinud aasta lõpu seisuga raha 9,3 miljonit eurot. Läinud aastal olid intressitulud ligi pool miljonit eurot ja intressikulud ligi 1,5 miljonit eurot. HLÜ rahateenimise allikas oli teenustasude tulud, mis ulatusid ligi 1,9 miljoni euroni. Läinud aastal oli grupi kasum 136 602 eurot.

HLÜl oli läinud aasta lõpu seisuga bilansis enam kui 800 000 euro väärtuses lõpetamata ehitusobjekte, 2,1 miljoni euro väärtuses müügiks ostetud maatükke ja ligi 200 000 euro väärtuses kaupasid müügiks.